UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü’ne Dair Mesajı

25.11.2022

“Bana öyle geliyor ki, kadına karşı şiddete o kadar uzun süredir göz yumuldu ki, dünya bu şiddete karşı duyarsızlaştı.” Irak asıllı Amerikalı yazar ve aktivist Zainab Salbi’nin ifade etmiş olduğu bu sözler, affedilemez olduğu kadar kabul edilemez bir durumu anlatmaktadır.

Nitekim toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dünya çapında artmaya devam etmektedir. Bugün her 11 dakikada bir kadın ya da kız çocuğu kendi ailesinden biri tarafından öldürülmektedir. Kadın milletvekillerinin %80’inden fazlası görev süreleri boyunca psikolojik şiddete maruz bırakılmaktadır. Haksızlığa karşı çıkan, hakları için mücadele eden kadın ve kız çocukları 2022’de hâlâ hayatlarını kaybetmektedirler.

Günümüzde çevrim içi olarak ortaya çıkan yeni şiddet biçimleri– taciz, koordineli saldırılar, cinsiyete dayalı dezenformasyon – kadınları ve kız çocuklarını kamusal alana katılma konusunda caydırmaktadır.

UNESCO’nun son araştırmasına göre, kadın gazetecilerin yaklaşık dörtte üçü çevrim içi şiddete maruz kalmış ve bu rakam, COVID-19 küresel salgın sürecinin başlangıcından bu yana daha da kötüleşmiştir. Ankete katılan her beş kadından biri çevrim dışı şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Ankete katılan kadınların %30’u sosyal medyada otosansür uyguladıklarını, %20’si ise tüm çevrim içi etkileşimlerden çekildiğini belirtmiştir. Bu sadece insan hakları için değil, demokrasi için de bir tehdittir.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete çevrim içi veya çevrim dışı olarak göz yumulmamasını sağlamak için herkesin bir rolü vardır, dolayısıyla UNESCO da üzerine düşeni yapmaktadır.

Kadına yönelik şiddet sona ermesi gereken bir felakettir. Bu uluslararası günde, UNESCO bir kez daha birlik ve eylem çağrısında bulunmaktadır, çünkü kadın hakları aynı zamanda insan haklarıdır.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383769?posInSet=4&queryId=N-288f44b7-5153-43fe-9dc0-ea7ea16c307e adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.