UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ne Dair Mesajı

29.11.2022

Her yıl, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, uluslararası toplumun Filistinlilerin barışçıl bir gelecek hayallerine olan desteğini göstermesi için bir fırsat sunmaktadır.

Varoluş nedeni “barışı inşa etmek” olan UNESCO, bu sebeple Filistinlilerin eğitime, bilime, kültüre ve bilgiye erişimini teşvik etmektedir. Ramallah’taki UNESCO Ofisi’nin çalışmaları ve ortaklarının desteği sayesinde UNESCO dayanışmasını sahada eyleme dökerek göstermektedir.

COVID-19 küresel salgını, eğitim kurumlarının işleyişi üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olmuş, mevcut tüm eşitsizlikleri ve zayıf tarafları daha da derinleştirmiştir. UNESCO, herkes için eğitim hakkını güvence altına alma çabalarına destek vermektedir. Bu amaçla UNESCO, eğitim konusundaki zorlukları ele almak için Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığına teknik uzmanlık sağlamıştır. Bu yıl sadece bu kapsamda 1,700’ün üzerinde öğretmen yetişmiştir.

Filistin halkıyla olan dayanışmamız, Filistin mirasını ve kültürel yaşamını tüm çeşitliliğiyle koruma çabalarımıza da yansımaktadır. Örneğin, UNESCO Miras Acil Durum Fonu, Gazze’deki Al Wahidi Evi’nin kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi için yenilenmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca Gazze’de müzik ve tiyatro hayatına katkıda bulunan, gençlik girişimlerine de destek olunmaktadır.

UNESCO ve ortakları, Filistin’de ifade özgürlüğünü ve bilgi edinme özgürlüğünü geliştirmek için birlikte çalışmaktadır. Çünkü bu özgürlükler bir toplumda demokratik yaşam ve barışçıl bir geleceğin inşası için gereklidir.

UNESCO, Filistinli gençlerin tüm potansiyellerini ortaya koymalarını sağlamak, gençler arasındaki diyaloğu ve uyumu teşvik etmek ve geleceği şekillendirmek için kendi görevleri kapsamında faaliyetlerde bulunmaya devam edecektir.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383809?posInSet=3&queryId=N-881c793a-fdae-4722-920e-749b23459d80 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.