UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya AIDS Günü’ne Dair Mesajı

1.12.2022

COVID-19’un son iki yılında, HIV virüsüyle mücadalede ilerleme kaydedilmemiştir.

UNAIDS’e göre, 2021 yılında dünyada 38,4 milyon insan HIV’le mücadele etmiştir. Yarım milyondan fazla AIDS kaynaklı ölümler yaşanmış ve 1,5 milyon yeni enfeksiyon tespit edilmiştir.

Bu yeni enfeksiyonların yaklaşık %49’u kadınlar ve kız çocuklarında görülmüştür. Sahra Altı Afrika’da, 15 ila 19 yaşları arasındaki yetişkin kız çocukları yeni HIV enfeksiyonlarından altısına yakalanmıştır.

İstatistiklere göre, şiddetli eşitsizlikler HIV’le mücadeleyi engellemektedir: eğitim ve sağlık bilgisi ve hizmetlerine sınırlı erişimleri bulunması sebebiyle özellikle genç kadınların ve kız çocuklarının enfeksiyonla mücadelesi daha zayıfken, genç insanlar orantısız bir şekilde risk altında yaşamaya devam etmektedir.

Başka bir deyişle, yeni bir HIV enfeksiyonunun oluşumunu engellemek, ayrımcılıkları önlemek ve AIDS’e bağlı ölümleri durdurmak  vizyonlarını gerçekleştirmek için hâlâ uluslararası toplumun kapatması gereken büyük açıklıklar vardır. Bu nedenle, bu yılki Dünya AIDS Günü’nde, görevimiz “eşitlik sağlamaktır” .

UNESCO’da, eşitlik sağlamanın yolunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz – eşitlikçi, kapsayıcı ve amacına uygun eğitim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Eylül 2022’de gerçekleştirilen Dönüşen Eğitim Zirvesi’nde bu mesajın altı çizilmiştir.

Söz konusu önemli etkinlikte, dünyanın her bölgesinden liderlerin bir araya gelerek gençlerin hoş karşılandıklarını, korunduklarını ve kendileriyle ilgilenildiklerini hissetmeleri için okullara çağrıda bulunmaları amaçlanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Vizyon Beyanında da paylaştığı gibi; eğitim sistemleri, sağlıklı yaşam sürmek için bilgi ve becerilerle donatılmış her yaşa uygun müfredatlar içermelidir.

UNESCO’da, kaliteli ve kapsamlı eğitimlerle okula devam edilmesini desteklemek amacıyla ülkeleri “Haklarımız, Hayatlarımız, Geleceğimiz” programı gibi girişimler ve hedeflerle desteklemeye çalışıyoruz. Son dört yıl içinde, bu program 31 Sahra Altı Afrika ülkesinde 30 milyondan fazla öğrenciye destek sunmuştur.

Bu yılki Dünya AIDS Günü’nde, bu meydan okumayı dünyaya taşıyarak, uluslararası toplumu “eşitlik sağlamak” amacıyla birlikte olmaya çağırıyoruz. HIV’le birlikte yaşayan gençler de dâhil olmak üzere tüm öğrencilerin kaliteli eğitim hakkından yararlanabilmesini sağlayarak, açıklıkları kapatmalıyız.

Eşitsizliklere son verdiğimiz zaman AIDS’e de son veririz.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383817?posInSet=4&queryId=N-62f015c1-9c49-4e4a-99d4-d98f0fc736dc adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.