UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Arap Dili Günü’ne Dair Mesajı

19.12.2022

2022 yılında onuncusu kutlanan Dünya Arap Dili Günü’nde UNESCO, çeşitliliğin ve kültürel ilhamın sembolü olan olağanüstü bir dilsel ve kültürel mirası yaşatan yaklaşık 450 milyon insanı Dünya Arap Günü vesilesiyle selamlamaktan onur duymaktadır.

Arap dili Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişiminde üç kıta arasında bir bağ oluşturmakta ve binlerce yıl öncesine kadar uzanan tarihin gücünü ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Arap dili, değişimin kritik evresinde diğer kültürlerin katkılarıyla zenginleşerek olağanüstü bir tarihi öneme sahip olmuştur.

Coğrafi merkezliği sayesinde sadece tüccarların dili olmakla kalmamıştır, aynı zamanda bilim insanlarının, sanatçıların ve filozofların da dili olmuştur.

Entelektüel ve kültürel gelişim sürecinde yüzyıllar boyunca bu dili kullanan; şairler Ebu Nuwas ve Ömer Hayyam, Al-Khansa, filozof ve hekim İbn Sina ve İbn Rüşd dilin gelişiminde eserleriyle büyük öneme sahiplerdir.

Arap dilinin insan medeniyeti ve kültürüne katkısı olan bu Dünya Günü, geliştirmeye devam etmemiz gereken bu mirası kutlamakta ve bu mirasa saygı duymaktadır.

Dolayısıyla bu durum, UNESCO’nun genel olarak kültürel çeşitliliğe olan ve özellikle de Arap dilini teşvik etme taahhüdüne olan amacını oluşturmaktadır. Örneğin, Prens Sultan bin Abdulaziz Al Saud Programı, UNESCO’da Arapça kullanımını teşvik ederek kültürel etkileşimi ve etkinlikleri desteklemektedir. UNESCO yayınlarında Arapça çeviri sayıları artırılarak bu dilin daha geniş çapta kullanımı teşvik edilmeye çalışılmıştır.

Geçtiğimiz yıl bu dile ait güzel yazı, UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kaydedilmiş ve aynı zamanda kaligrafi sanatının estetik ihtişamını daha iyi anlamamızı sağlamıştır.

UNESCO, Dünya Arap Dili Günü’nde herkesi yalnızca bir dili değil, aynı zamanda bir kültürü de kutlamaya teşvik etmektedir ve daha geniş anlamda, farklı bakış açılarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu vurgulamaktadır - bunlar kalıcı barışın paha biçilmez bir hazinesi ve temel ön koşuludur.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383936_eng?posInSet=1&queryId=N-a2da7beb-8ec0-44c5-91a4-dae6eee49825 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.