UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Göçmenler Günü’ne Dair Mesajı

19.12.2022

UNESCO, Uluslararası Göçmenler Günü’nde dünyada yaklaşık 280 milyon göçmenin temel haklarına olan bağlılığını yeniden teyit etmek istemektedir.

2022 yılında dünyada yaşanan çatışma ve şiddet - zorunlu göçün arkasındaki faktörlerin artmaya devam ettiği bir dönemde - göçün ana nedeni olmaya devam etmektedir. Göçmenler ayrıca, sonuçları şimdiden hissedilen ve önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşmesi muhtemel olan iklim değişikliklerinin ilk kurbanlarıdır. Dolayısıyla, 2050 yılına kadar yalnızca Güney’de iklim değişikliği 216 milyon insanı kendi ülkesine göç etmeye zorlayacaktır.

UNESCO, bu savunmasız nüfusun korunması için harekete geçmenin acil bir durum olduğunu kabul etmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi kurumlarla görevimiz kapsamında iş birliği içinde göçmenlerin eğitime, bilime, kültüre ve bilgiye erişimlerini sağlamak ve insan haklarını korumak için harekete geçilmektedir.

Dolayısıyla UNESCO, mülteci çocukların kaliteli eğitime evrensel erişimini sağlamak için seferber olmuştur. Mülteci çocukların yalnızca %69’unun ilköğretime ve %37’sinin de orta öğretime kayıtlı olduğu bir dönem hala kat edilmesi gereken yolların bulunduğunu göstermektedir.

Daha genel anlamda, göçmenlerin özellikle savunmasız olduğu yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa ilişkin tüm risklere tepki vermeliyiz. UNESCO tarafından geçtiğimiz ay Meksika’da düzenlenen Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı İkinci Dünya Forumu, bu konuyu uluslararası tartışmaların merkezine yerleştirmek ve UNESCO’nun bu alandaki girişimlerini güçlendirmek için bir fırsat sunmaktadır.

Yerel düzeyde eylemler de önemlidir. UNESCO’nun göç eden insanların kabul edildiği başlıca yerler olan şehirlerle olan iş birliği, bu kişilerin kabul edilmesini ve yerleşmesini teşvik eden kamu politikaları oluşturmak üzere 500’den fazla belediyeyi bir araya getiren Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu ile yakın çalışmasını içermektedir. Daha kapsayıcı toplumlara doğru ilerlemek için empati ve çeşitliliğe saygıyı geliştirmek amacıyla İnsan Hakları ve Diyalog için Sanat Laboratuvarı girişimi aracılığıyla sanatın gücünü seferber ediyoruz.

Bu seferberlik gününde UNESCO, tüm uluslararası toplumu göçmen haklarına - yani insan haklarına - saygı göstermek için kendilerini adamaya çağırmaktadır.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384019_eng?posInSet=4&queryId=N-c5703d20-9fb8-4aaa-9e05-e9169c97d8f2 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.