UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay'in Afrika ve Afrika Kökenli Kültür Dünya Günü Mesajı

24.1.2023

Her yıl 24 Ocak'ta kutlanan Afrika ve Afrika Kökenli Kültür Dünya Günü, Afrika Birliği'nin 24 Ocak 2006 tarihinde Afrika Kültürel Rönesans Sözleşmesi'ni kabul etmesini işaret etmektedir. Afrika Kültürel Rönesans Sözleşmesi'nin girişinde, "Afrika halkları Afrika kültüründe direniş ve kıtanın kurtuluşu için gerekli gücü bulabildiler" ibaresi yer almaktadır.

Bu Dünya Günü'nde, kutladığımız tek bir bireysel kültür yoktur, istisnai çeşitlilikteki çok sayıda kültür kutlanmaktadır. Afrika Kültürel Rönesans’ını desteklemek için her ülkeden ve her alandan - film, müzik ve danstan moda ve tasarıma, başka bir deyişle sanatçıları ayakta tutan tüm yaratıcı endüstrilerden - sanatçıları da onurlandırıyoruz.

Özellikle Afrika Önceliği çerçevesinde UNESCO bu muazzam yaratıcı potansiyeli geliştirmeye kendini adamıştır.

Örneğin film ve görsel-işitsel endüstride yaptığımız şey bununla ilişkilidir. UNESCO'nun Afrika'daki endüstrilerin ilk kapsamlı haritasını yayınlamasını, sektörün potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olacak stratejik tavsiyelerin oluşturulması izledi. Her yıl genç Afrikalı kadın film yapımcılarına ev sahipliği yapan ve çalışmalarını destekleyen bir sanatçı misafirhanesi olan Nara Residency ile ortaklaşa kuruluşumuz, Afrika'nın kadın seslerinin bu Kültürel Rönesans’a tam olarak katılmasını sağlamak amacıyla Afrikalı kadın yönetmenleri de teşvik ediyor.

Afrika ve Afrika kökenli toplulukların kültürel mirasının ve uygulamalarının korunması da UNESCO için önemli bir önceliktir.

Bu nedenle, Afrika mirasının gerçek değerinin tanınması ve adaylık önerilerinin sunulması için, 2030 yılına kadar henüz UNESCO Dünya Mirası Listesine kayıtlı varlığı olmayan 12 Afrika ülkesine teknik yardım sağlıyoruz.

Afrikalı miras uzmanlarına yönelik eğitimimizi de bu ruhla artırıyoruz ve dünya çapında kültürel varlıkların yasadışı ticaretiyle mücadele ediyoruz.

Afrika kökenli halkların sanatları, gelenekleri ve görenekleri de Afrika kültürünün dünyaya verdiği her şeyin mirasını sayısız tezahürüyle taşır. Örnek olarak, kökleri Kongo rumbasına dayanan Küba rumbası gibi; her iki müzik türü de İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesinde yer almaktadır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde doğan, ritimleri ve ses uyumları Batı Afrika melodilerinden ilham alan, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi somutlaştıran bir müzik tarzı olan cazdan bahsetmeden geçemeyiz.

Bu nedenle bu gün, farklı kültürlerin gerçek hazinesine ve onları hayata geçirenlerin bu kültüre olan bağlılığına saygı göstermek için bir fırsattır. Martinikli yazar Aimé Césaire'in sözleriyle kültür, insanların dünyayı şekillendirmek, dünyayı en iyi şekilde değerlendirmek ve dünyaya saygınlık getirmek için hayal ettikleri her şeydir.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384280_eng?posInSet=2&queryId=N-58c0e192-3d6e-4ce5-999f-37ff420f1095 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.