UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in, Uluslararası Soykırım (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü Mesajı

27.1.2023

Her yıl, Sovyet birliklerinin AuschwitzBirkenau adlı Alman Nazi toplama kampına girdiği günün yıldönümü olan 27 Ocak 1945'te, uluslararası toplum tüm dünyada Shoah kurbanlarının anılması çağrısında bulunmaktadır. Nazi nefreti ile öldürülen 6 milyon Yahudi’yi, diğer pek çok kurbanını ve soykırımdan hayatta kalanları hatırlayalım.

Nazi nefretinden bugüne kadar yetmiş sekiz yıl geçmiştir ve bu nefretin sonucunda hayatta kalanların sayısı azalmaktadır. Soykırıma tanıklık etmiş, hikâyesini anlatacak, yaşananları hafızasında taşıyacak çok az insan kalmıştır.

Bu nedenle hepimizin bu dehşet verici tarihe şahitlik etme sorumluluğunu her zamankinden daha acil bir şekilde üstlenerek kurbanların asla unutulmamasını sağlamalıyız. Dahası, bu tür dehşetlerin her zaman tekrarlanabileceğini unutmamalıyız.

Bu soykırımın ardından kurulan UNESCO, bu hatırayı canlı tutmaya, kadın ve erkeklerin zihninde nefrete karşı savunmalar inşa etmeye kararlıdır. Bunu başta Shoah olmak üzere ayrımcılık, önyargı ve ırkçılıktan doğan her türlü şiddeti hatırlatarak yapmaktadır.

Bununla birlikte, sosyal ağların komplo teorisyenleri, Soykırım inkârcıları, sahtekârlar, antisemitistler ve ırkçılar için yeni bir yankı odası sağlamakta olduğu bir zamanda, bu görüşleri paylaşanlara karşı çıkma çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız.

UNESCO’nun Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) konusundaki çalışmalarının asıl amacı komplo teorileri, Soykırım inkârları, antisemitist ve ırkçı görüşlere karşı çıkmaktır. UNESCO, Üye Devletlerinin MIL'i okul müfredatlarına dâhil etmelerine yardımcı olarak genç nesiller eleştirel düşünme geliştirebilir ve nefret söyleminin yayılmasıyla mücadele edebilir.

Bu amaçla, UNESCO ve Dünya Yahudi Kongresi, bu platformlarda Soykırım ile ilgili aramaların kullanıcıları 19 dilde mevcut olan AboutHolocaust.org internet sitemizdeki doğrulanmış bilgilere yönlendirmesini sağlamak için Facebook ve TikTok ile ortaklık kurmuştur.

Güvenilir bilgiye erişimi teşvik ederken aynı zamanda ifade özgürlüğünü de garanti altına alma umuduyla UNESCO, önümüzdeki ay Genel Merkezinde büyük bir uluslararası konferans düzenlemektedir. UNESCO, bilgi ve dijital teknolojiler alanından temsilcileri, dünyanın dört bir yanındaki karar vericiler ve düzenleyiciler ile bir araya getirecektir. Böylece bilgi ve dijital teknoloji temsilcileri, karar vericiler ve düzenleyiciler dijital platformların yönetilmesi için gereken ilkeleri birlikte aktarabilir ve tanımlayabilirler.

UNESCO'nun varoluş nedenleri nefreti kökünden söküp atmak, barışı inşa etmek ve insanlığı korumaktır. Bu yüzden Soykırım’ın hatırasını yaşatmak evrensel bir görevin, insanlığa karşı bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Bu uluslararası günde, soykırım’ı her zaman hatırlamaya söz verelim. Bunu Shoah'ın kurbanlarına, soykırımın ardından hayatta kalanlara ve gelecek nesillere borçluyuz.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384320_eng?posInSet=1&queryId=N-cd7e798d-5f72-4c59-b56c-e6529bfab33d adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.