UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO – Aschberg Sanatçılar ve Kültür Çalışanları için Proje Çağrısı

10.2.2023

2022 UNESCO – Aschberg Proje Çağrısı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin UNESCO 2005 Sözleşmesi ve Sanatçının Statüsüne ilişkin UNESCO 1980 Tavsiye Kararı uyarınca UNESCO'nun sanatçının statüsüyle ilgili normatif araçlarının uygulanmasını amaçlamaktadır.

Proje çağrısında kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerinin başvuruda bulunabileceği ifade edilmektedir.

Kamu kuruluşları için sanatçı ve kültür profesyonellerinin statüsünü koruyan ve destekleyen yeni düzenleyici çerçevelerin (yasalar, politikalar, önlemler vb.) gözden geçirilmesini veya tasarlanmasını amaçlayan teknik asistanlık sağlanacağı bilgisi paylaşılmaktadır. Sözü edilen teknik destek sanatçının statüsünü koruyan ve destekleyen, düzenleyici çerçevelerin hazırlanması için beceri eğitimi, veri toplama, danışmanlık hizmetleri, bilgi aktarımı ve taraflar arası değişimi içeren en fazla iki ulusal/ uluslararası uzman tarafından sağlanan ve mali olmayan yardım olması planlanmaktadır. Ayrıca, kamu kuruluşlarının projenin uygulanmasına yönelik destek için 30.000 USD'ye kadar mali destek talep etme hakkına sahip olabilecektir.

Sivil toplum örgütleri adaylıkları için üye devletlerin yerel, ulusal, bölgesel veya uluslararası sivil toplum kuruluşları (kâr amacı gütmeyen kuruluşlar), sivil toplum örgütleri, sanatçı ve kültür profesyonellerin sendikaları veya ağları, akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinin başvuruda bulunabilecekleri ifade edilmektedir. Sivil toplum örgütleri için mali yardım üst sınırı 50.000 USD olarak belirlenmiştir.

Beklenen proje süresi: 12-18 ay olarak belirtilmiştir ve proje uygulaması UNESCO Genel Merkezi ve UNESCO Saha Ofisleri tarafından desteklenecektir.

Son olarak başvuru formunun imzalanıp tarih atıldıktan sonra doldurulan formu e-posta yolu ile aschberg@unesco.org'a gönderilmesiyle başvurunun tamamlanabilecektir. Başvuru formu gönderildikten sonra  bilgilendirme amacıyla webmaster@unesco.org.tr adresine de mail atılması gerekmetedir.

Son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için https://en.unesco.org/creativity/calls/call-projects-unesco-aschberg-programme-artists-cultural adresini ziyaret edebilirsiniz.