UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü'ne Dair Mesajı

3.3.2023

Jules Verne’in romanında, Gizemli Ada’da mahsur kalan kazazedeler, grubun mühendisi Cyrus Smith sağ salim bulunduğunda yeniden umutlarını geri kazanırlar. Bilim insanı Smith, adanın kaynaklarını belirleyip bir fırın ve birtakım aletler yaparak, adayı çok geçmeden bir bolluk cenneti yapar.

Kadın ve erkek mühendisler, dünyadaki zorluklarla başa çıkmak için sürekli yenilik yapmaktadırlar.

Daha kapsayıcı bir büyüme oluşturmak, yenilenebilir enerjiler geliştirmek ve iklim değişikliğine karşı koymak, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyayı garanti etmek için bu bilimsel yaratıcılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü, mühendislerin dünyamıza ve 2030 Gündemi Hedeflerine sunduğu katkının büyüklüğünü kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Kasım 2021'de UNESCO’ya Üye Devletler tarafından kabul edilen Açık Bilim Tavsiye Kararı’nın da ruhu budur ve mühendisliğin etkili olabilmesi için de açık, kapsayıcı ve işbirlikçi olması gerekmektedir.

Dünyada bulunan tüm mühendislik mezunlarından yalnızca %28’inin kadın olduğu görülmektedir. UNESCO, hem cinsiyete bağlı sebeplerden hem de özellikle en az mühendis sayısına sahip olan Sahra-altı Afrika’da görüldüğü gibi coğrafi sebeplerden dolayı oluşan cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı taahhüt eder.

Ayrıca UNESCO tüm ülkelerden mühendisleri ortak projeler etrafında bir araya getirmeye çalışmaktadır. Örneğin, Dünya Mühendislik Organizasyonları Federasyonu'nun UNESCO ile işbirliği içinde her yıl düzenlediği hackathon’da (yazılım konusunda tasarım etkinliğidir) 24 saat boyunca her öğrenci entelektüel bir rekabet ortamında var olan sorunları çözmek için birlikte çalışmaktadır.

UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü'nde iletmeye çalıştığı mesaj, önümüzdeki yıllarda mühendisliğe kolektif bir yaklaşımın esas olacağıdır. Bu yüzden daha akıllıca ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmek bunun yanı sıra dünyanın zorluklarını aşmak için tüm insanlığın enerjisine ihtiyaç duyacağız.

 

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384517?posInSet=2&queryId=N-11ab7d78-f584-4270-abba-83f3229ffc97  adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.