UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Fransızca Konuşanlar Günü’ne Dair Mesajı

20.3.2023

Her yıl Uluslararası Fransızca Konuşanlar Günü’nde, UNESCO ve uluslararası topluluk, Fransızca dilini tüm dünyadaki konuşulduğu ve yaşandığı şekli, çeşitliliği ve evrenselliğiyle kutlamaktadır.

Fransızca uzun, karmaşık ve bazen sancılı bir tarihle bağlantılıdır. Bu tarih, paylaşılan Fransızca dilinin gücünü diyaloglarla, tartışmalarla birlikte barışı inşa ederek anlatmaktadır.

Evrensel bir kuruluş olan UNESCO’da Fransızca, İngilizceyle birlikte iki çalışma dilinden biridir ve altı resmî dilin arasında yer almaktadır. Bu yüzden UNESCO’da bu dil topluluğunun ortak bir dünya tasarlamak ve inşa etmek için değeri önemlidir.

Bugün, Uluslararası Frankofoni Örgütü’ne göre, beş kıtaya yayılmış300 milyondan fazla insan Fransızca’da ortak bir yuva bulmaktadır. Tıpkı Karayipli yazar Maryse Condé’nin “Kendi dilimde yani Maryse Condé’nin dilinde yaşıyorum. Fransızca denen ama benim olan bir dil” şeklinde beyan ettiği gibi Fransızca, hem benzersiz hem de evrensel bir dildir. Fransızca gün geçtikçe bireylerin ifade ettiği gibi hem hayal ve gerçekliklerin hem de aşılandığı dillerin ve kültürlerin çeşitliliği ile zenginleşmektedir.

İster anadili Fransızca olsun, isterse de kendilerini ifade etmek için Fransızca’yı seçmiş olsunlar, Moliere’den Sony Labou Tansi’ye, Madame de Lafayette’ten Aminata Sow Fall’a ve Romain Gary’den Muhammed Mbougar Sarr’a kadar Fransızca eserler veren bu yazarlar, Fransız dilini sınırsız olanaklarıyla kullanarak dünyaya gelecekte yeni ufuklar açmışlardır.

UNESCO, özellikle çok dilliliği teşvik ederek bu çeşitliliği okullara taşımaya kararlıdır, böylece Fransızca dili dünyanın her yerindeki genç bireylere eşlik etmekte ve genç bireyler de Fransızca’yı inşa etmeye devam etmektedir.

Bu taahhüt UNESCO’nun Afrika’ya verdiği öncelik ile tutarlıdır. Fransızca konuşan toplam insan sayısının 2050 yılına kadar 700 milyonu aşacağı tahmin edilmekle birlikte, kadın ve erkeklerin büyük çoğunluğunun Afrika’da bulunacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, gelecekte Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu barış, eşitlik ve çeşitlilik gibi mücadeleler de Fransızca aracılığıyla ele alınacaktır.

Bu yıl Uluslararası Fransızca Konuşanlar Günü’nde UNESCO, herkesi Frankofon mirasının çeşitliliğini kutlamaya ve çok dillilik açısından daha zengin bir dünya inşa etmeye çağırmaktadır.

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384796_eng?posInSet=4&queryId=N-6fcf72ec-f899-4fff-af67-d12f4fdbb5af adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.