UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2023 Dönemi Başvuruları

22.3.2023

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2023 Dönemi Başvuruları başladı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler ile ve şehirler arasında uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.

Giderek gelişen bu Ağı oluşturan 295 şehir, şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak için kendi kalkınma strateji ve planlarının merkezine yaratıcılığı ve kültür endüstrisini yerleştirmek ve uluslararası düzeyde aktif olarak iş birliği yapmak amacıyla çalışmaktadır.

Yaratıcı Şehirler Ağı; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenen yedi temayı içermektedir.

Şehirler Ağa katılarak; iyi uygulamaların paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviki ve iş birliği gelişimi için çalışmayı taahhüt ederler.

2023 Dönemi Başvuruları için aday şehirler ilgili internet sitesinde bulunan resmî formu kullanarak başvurularını en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar UNESCO’ya göndermelidir.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına yapılacak başvurularda Millî Komisyonun resmi onayının bulunması zorunludur. Bu nedenle başvurular inceleme için en geç 30 Mayıs 2023 tarihine kadar UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna gönderilmelidir. Son gönderme tarihinden sonra iletilen, tamamlanmamış ve farklı formatta gönderilmiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2023 Başvuru Döneminde her ülkeden, farklı temalardan olmak üzere, en fazla 2 şehrin başvurusu Millî Komisyon onayıyla UNESCO’ya gönderilecektir.

2023 yılı başvuru doğrultusunda daha fazla bilgi 2023 Call for Applications | Creative Cities Network (unesco.org) adresinde yer almaktadır.

Başvuru İçin Temel Belgeler

Yaratıcı Şehirler Ağı Misyon Bildirgesi UCCN Mission Statement_rev2023.pdf (unesco.org)

2023 Başvuru Rehberi (İngilizce) uccn-2023-application-guidelines-en.pdf (unesco.org)

2023 Başvuru Formu (İngilizce) https://en.unesco.org/creative-cities/sites/default/files/uccn_application_form_2023.docx