UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Programları ve Alanları Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etme Projesi Başvuru Çağrısı

5.4.2023

UNESCO ve abrdn Charitable Foundation (aCF), çevre, su ve okyanusla ilgili yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla araştırma ve eğitim yoluyla sürdürülebilirliği teşvik etmek için Mart 2022'de 3 yıllık bir iş birliği süreci başlatmıştır. Bu iş birliğinin bir parçası olarak UNESCO Programları ve Alanları Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etme Projesi gerçekleştirilecektir. Proje sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanması için UNESCO alanlarından pilot alanlar olarak faydalanılmasıyla faaliyet göstererek daha sürdürülebilir bir Avrupa'yı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. UNESCO'nun bilimsel programları, İnsan ve Biyosfer Programı (MAB), Hükümetlerarası Hidroloji Programı (IHP), Uluslararası Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı (IGGP) ve UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) ve ağları, projenin teşvik edilmesi desteklenmesi için seferber edilecektir.

Projenin beklenen sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

  • Beklenen sonuç 1: 6, 13, 14 ve 15. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve MAB, IHP, IGGP ve IOC öncelikli alanlarıyla ilişkili olan ve UNESCO alanlarında uygulanan ve uygulanabilir araştırmaların teşvik edilmesi,
  • Beklenen sonuç 2: UNESCO alanlarında sürdürülebilir kalkınma için eğitim, su eğitimi, iklim değişikliği eğitimi veya okyanus okuryazarlığının teşvik edilmesi ve uygulanması,
  • Kesişen beklenen sonuç 3: Beklenen Sonuç 1 ile bağlantılı olacak şekilde, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği için yenilikçi "yeşil" ve "mavi" akıllı ve teknolojik çözümler.

Başvuru yapmaya uygun olan konular, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik (MAB ile ilgili), su (IHP ile ilgili), yer bilimleri (IGGP ile ilgili), okyanus (IOC ile ilgili) ve iklim değişikliği ve felaketler (kesişen) olarak belirtilmiştir.

Başvuru yapmaya uygun UNESCO alanları, Biyosfer Rezervleri, Küresel Jeoparklar ve Doğal ve Karma Dünya Mirası alanlarıdır. Proje 3 yılda toplam 15 alanda faaliyet gösterecektir. Seçilen her alan, üç beklenen sonuç kapsamındaki faaliyetleri uygulamak için projeden alan başına toplam en fazla 25.000 Amerikan Doları fon alacaktır.

Projenin işleyişi, şartları ve başvuruya ilişkin tüm detaylar ve başvuru formu başvuranların başvurularını iletmeden önce dikkatli bir şekilde incelemesi için aşağıda verilmektedir.

Adayların başvurularını UNESCO Türkiye Millî Komisyonundan alacakları bir destek mektubuyla birlikte iletmeleri beklenmektedir. Başvurular İngilizce veya Fransızca dilinde,  PDF formatında, tarih atılmış, kaşeli ve gerekli tüm eklerle birlikte imzalanmış olarak Regional.Bureau-SC@unesco adresine e-posta ile gönderilecektir.

Başvuruların Venedik Ofisine iletilmesi için son tarihi 26 Nisan 2023, 23.59 (CET) olarak verilmekle birlikte Millî Komisyonumuzun dosyayı inceleyip destek mektubu hazırlayabilmesi için başvurunun en geç 19 Nisan 2023 saat 23.59’a kadar (GMT +3) Millî Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra iletilen başvuruların incelenmesi ve destek mektubu hazırlanması mümkün olmayacaktır.