UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü’ne Dair Mesajı

6.4.2023

Bu yıl Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü’nde UNESCO sporun erdemlerini ve evrensel değerlerini kutlamaktadır. UNESCO, bugün hem beden hem de ruh sağlığımıza özen göstermemizi sağlayan sporun, özellikle bu sıkıntılı zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz barış içinde bir arada yaşama etik ilkesini de beraberinde getirdiğini hatırlatmayı umut etmektedir.

Takım olarak birlikte çalışmayı öğrenen, yenilgide bile saygı, eşitlik ve adil oyun kurallarına uyan sporcular hem vatandaşlığı hem de barışı teşvik etmektedirler.

UNESCO’nun, özellikle 191 hükûmetin sporda bütünlüğü korumak için birlikte çalıştığı tek uluslararası standart olan Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme aracılığıyla teşvik ettiği ve savunduğu, bu kurallar her şeyden önce sporun değerlerini ve etiğini kapsamaktadır.

Koronavirüs (COVID-19) salgınının insanlığa hatırlattığı gibi spor, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığın merkezinde yer almaktadır. Böylelikle fiziksel aktivitedeki azalma hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bugün bu sorun özellikle gençleri etkilediği için daha da endişe verici olmaktadır.

Bu kapsamda Haziran ayında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenecek olan Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Kıdemli Uzmanlar Uluslararası Konferansı’nın (MINEPS) çalışmaları ilgiyle beklenmektedir. MINEPS, herkes için spora erişimin sağlanmasında kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesine ve özellikle profesyonellerin eğitimine ve finansmanına ilişkin olarak yapılması gerekenlerin belirlenmesine olanak sağlayacaktır.

Merkezi finansman sorunuyla ilgili UNESCO, Spor Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Koalisyonu’nun bir parçası olarak, spora erişim söz konusu olduğunda ülkeler arasındaki özellikle Afrika’da çok fazla olan eşitsizlikleri azaltmak için kalkınma bankalarıyla birlikte çalışmaktadır.

Eşitsizlikler aynı zamanda insanların zihniyetlerinden de kaynaklandığı için, spora erişimi etkileyen toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıyla da mücadele etmeliyiz.

Kadınların karşılaşmaya devam ettiği spor engellerini anlamak için UNESCO, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve BM Kadın Birimi ile birlikte Kadın, Spor, Beden Eğitimi ve Fiziksel Aktivite için Küresel Gözlemevi'ni kurmuştur.

Ayrıca, UNESCO herkesin spor yapmasını teşvik etmek için önemli bir girişim başlatmıştır. “Fit for Life” adlı bu girişim spor uygulamalarına genel bir bakış sunmayı ve sporun kamu politikalarına nasıl daha iyi entegre edilebileceğine dair küresel düşünceyi bilgilendirmeyi mümkün kılacaktır.

Özetle, bu yıl Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü’nde, UNESCO, toplumların refahı için spora yatırımı teşvik etmek istemekte ve herkese sporun sadece bir faaliyet uygulaması değil aynı zamanda etik ilkelerin somutlaşmış hâli de olduğunu hatırlatmayı amaçlamaktadır.

 

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384950_eng?posInSet=1&queryId=N-4077f3a1-8f7d-480a-aca8-6abc7992b583 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.