UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

2023 Yaz Dönemi UTMK Staj Programı Başvuruları başladı.

22.6.2023

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2023 Yaz Dönemi için Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve Bilgi ve İletişim olmak üzere UNESCO’nun beş sektöründe lisans seviyesinde eğitim gören stajyerler alacaktır.

Staj programı Millî Komisyon binasında gerçekleştirilecektir ve süresi 20 iş günüdür. Uygun bulunan adaylar Millî Komisyon binasına mülakata davet edilecektir.

Başvurunuzu iletmeden önce başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 6 Temmuz 2023 Perşembe, saat 23.59 (GMT+3)

Belirtilen tarihten sonra iletilen başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

c) Sürekli bir işte çalışmamak,

ç) Öğrenim gördükleri bölümlerinde en az 2. sınıfı bitirmiş olmak ve mezuniyet döneminde olmamak,

d) Öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70/100 veya 2.72/4.00 not ortalamasına sahip olmak,

e) Alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmamak,

f) Eğitime başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça veya Çinceden YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 (elli) ve üzeri not almış olmak (Öğrencilerin henüz lisans dönemlerini tamamlamamış olmalarından ötürü bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden en az 70 almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.)

Şartları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formuna ek olarak istenilen belgeler

Başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığını teyit etmek için aşağıdaki belgelerin Millî Komisyonun  webmaster@unesco.org.tr adresine iletilmesi gerekmektir.

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık durumunuzu teyit etmek için)
  • Devam etmekte olduğunuz eğitim kurumuna ait öğrenci belgesi (Lisans düzeyinde öğrenim gördüğünüzü, en az 2. sınıf olduğunuzu ve mezuniyet döneminde olmadığınızı teyit etmek için)
  • Transkript (Alt dönemlerden tekrar edeceğiniz dersinizin olmadığını ve not ortalamanızı teyit etmek için)
  • Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (Yabancı dil puanınızın istenen puan veya üzerinde olduğunu teyit etmek için)

(Lütfen e-postanın konu kısmına “Adınız - Soyadınız – 2023 Yaz Dönemi UTMK Staj Programı Belgeleri” yazarak e-postanızı iletin.)

Başvuru formu doldurulmuş olsa bile belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeyen veya eksik belge gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.