UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Gençlik Günü’ne Dair Mesajı

11.8.2023

Haziran 1968’de, dünyadaki pek çok ülke gençliğin öncülüğündeki toplumsal hareketlerle sarsılırken, dönemin UNESCO Genel Direktörü René Maheu şu açıklamayı yapmıştır:   “UNESCO gençlerin kurumu haline gelmeli, gençlerin özgürce hayallerine şekil verebilecekleri bir kurum olmalıdır.”

Günümüzün zorlukları her zamankinden daha fazla gelecek nesillerin omuzlarında olduğundan, UNESCO gençlerin kurumu olmak için çaba sarf etmektedir.

UNESCO, görev alanındaki konularda gençleri desteklemek için Üye Devletleriyle birlikte çalışmaktadır. Bu çalışma, dünyada her iki gençten sadece birinin kendi ruhsal sağlığını olumsuz değerlendirdiği bir dönemde çok önemli bir çalışmadır.

Gençler, UNESCO’nun eğitim alanındaki faaliyetlerinin tam merkezinde yer almaktadır. Sadece eğitimi korumak için değil, özellikle de COVID-19 salgınının etkilerine yanıt olarak eğitimi yeniden düşünmek için de seferber olmaktadır.

Kasım 2021’de yayınlanan “Eğitimin Geleceği” girişimine ilişkin UNESCO raporu, Eylül 2022’de New York’ta Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Eğitimde Dönüşüm Zirvesi’nde fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamıştır.

UNESCO sadece gençler için değil, onlarla birlikte de çalışmaktadır. İklim acil durumuyla ve artan eşitsizliklerle karşı karşıya kalan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarını savunmak için çalışan gençler UNESCO çalışmalarında ön cephelerde yer almaktadır.

İster bilimin her alanında genç araştırmacıların dinamizmi, ister gençlerin dünya mirasını ve biyosfer rezervlerini koruma kararlılığı, isterse ırkçılık ve ayrımcılığa karşı harekete geçmeleri olsun, UNESCO gençlerin sorgulama, yaratıcılık ve yenilikçi gücünü programlarının ve düşüncelerinin merkezine yerleştirmektedir.

Bu nedenle UNESCO, 2020’de pandemi sırasında genç araştırmacıların pandeminin sonuçlarına ilişkin projelerini desteklemek için “Araştırmacı Gençler (YAR)” girişimini ve 2022’de gençlerin öncülük ettiği araştırma ve sosyal etki girişimlerini desteklemek için UNESCO Küresel Gençlik Hibe Programını başlatmıştır.

Bu değerleri, 14 ve 15 Kasım 2023 tarihlerinde UNESCO Genel Merkezi’nde, Genel Konferans çerçevesinde düzenlenecek olan iklim değişikliğinin sosyal etkilerine adanmış 13. UNESCO Gençlik Forumu’nda uygulamaya geçecektir. Bu etkinlik, 100’den fazla genç katılımcının fikir alışverişinde bulunmasına, yenilikçi öneriler ortaya koymasına ve özellikle UNESCO Üye Devletlerinin gençlik konularından sorumlu Bakanlarıyla gerçekleştirilecek bir diyalog yoluyla kamu politikasına katkıda bulunmasına olanak sağlayacaktır.

Bu Uluslararası Gençlik Günü’nde, UNESCO tüm toplumları, gençleri desteklemeye ve onların söyleyeceklerini dinlemeye çağırmaktadır.  Gençlere hayallerini şekillendirmeleri için gerekli kaynakları sağlayarak herkes için daha iyi bir gelecek yaratacaktır.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386325_eng?posInSet=2&queryId=N-3cf44747-d431-4484-815a-1e0e3b0a9cc8 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.