UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Barış Günü’ne Dair Mesajı

21.9.2023

“Barış hakkında konuşmak yeterli değildir. Barışa inanmak da gerekir. Ve buna inanmak da yeterli değildir. Barış için çalışmak da gerekir.”

Bu Uluslararası Barış Günü’nde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu eski Başkanı Eleanor Roosevelt’in sözleri bize barışın her gün uğraşılması gerektiğini, çünkü barışın asla hafife alınamayacak bir şey olduğunu hatırlatmaktadır.

Ukrayna’daki savaş, dünyadaki diğer tüm çatışmalar gibi, bu gerçeğin korkunç ve trajik bir örneğidir. Çatışmaların ortasında bile UNESCO eğitim, kültür, bilim ve bilgiyi korumaya kararlıdır, çünkü bunlar kalıcı barışın tohumlarıdır.

Ukrayna’da yaşanan yıkımı belgeleyerek ve Ukrayna’nın kültürel mirasını koruyarak tam olarak bunu yapmaktayız. UNESCO, savaş zamanlarında bile işlerini yapabilmeleri için öğretmenleri, sanatçıları ve gazetecileri destekleyerek eğitimin orada da devam etmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Demokrasi tehdit altında olduğu için UNESCO’nun tüm dünyada barışı inşa etme görevi hiç bu kadar acil ve hiç bu kadar zor olmamıştı. İklim değişikliği sosyal, ekonomik ve siyasi gerilimin nedenlerini çoğaltmaktadır. Ayrıca, yeni teknolojiler eşitsizliği ve ayrımcılığı şiddetlendirmektedir. Bu nedenle, kamusal eylemi en üst düzeyde kullanarak küresel olarak hareket etmeliyiz. Bu yılın barış teması bize bunu hatırlatmaktadır.

Ulaşılması hem Birleşmiş Milletler hem de UNESCO için öncelikli bir girişim olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) bizi küresel ve sistemik eylemlerde bulunmaya sevk etmektedir. SKH’lerin tümü kalıcı barışın inşasına katkıda bulunmaktadır.  Örneğin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedef 4 milletler arasındaki anlayışı, uluslararası işbirliğini, insan haklarının geliştirilmesini ve gezegenin korunmasını teşvik eden herkes için evrensel eğitimin sağlanmasıdır.

UNESCO’nun gençlere yönelik ırkçılığa karşı ustalık sınıflarını teşvik etmesinin nedeni budur.  Bu nedenle UNESCO, insanların eleştirel düşünce geliştirmelerine yardımcı olarak nefret söylemiyle mücadele eden Medya ve Bilgi Okuryazarlığını (MIL) teşvik etmektedir. UNESCO tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmesine yardımcı olması için, 182 ülkedeki 12.000 kurumu çocukların ve gençlerin zihinlerinde barışın savunmasını inşa etme amacı etrafında birleştiren UNESCO Kardeş Okullar Ağı’na (ASPnet) destek vermektedir.

Son olarak UNESCO, bilimin gücünün özellikle de bilimsel işbirliğiyle kurulan bağların, barışın teminatını sağlamak için çalışmaktadır. Ürdün’de Orta Doğu’nun dört bir yanından bilim insanlarını bir araya getirerek farklı bilgi alanları ve farklı ülkeler arasında köprüler kuran Orta Doğu’da Deneysel Bilim ve Uygulamalar için Uluslararası Sinkrotron Işığı Merkezi’nin (SESAME) amacı da budur.

Bu nedenle UNESCO, bu Uluslararası Barış Gününde toplumun tüm aktörlerini barışı korumaya ve barış için çalışmaya çağırmaktadır. çünkü barışın her zaman paylaştığımız dünyanın ortak dayanağı olmasına ihtiyaç duymaktayız.

Bu yazı için, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386877_eng?posInSet=1&queryId=N-06854ec5-9fb7-4b61-b282-1d447b486ba8 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.