UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Öğretmenler Günü’ne Dair Mesajı

5.10.2023

(UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo’nun, UNICEF Yürütme Direktörü Catherine Russell’in, Education International Genel Sekreteri David Edwards’ın Dünya Öğretmenler Günü’ne Dair Ortak Mesajı) 

İstediğimiz eğitim için ihtiyaç duyduğumuz öğretmenler:

Öğretmen açığını tersine çevirmek için küresel zorunluluktur.

“Harika bir öğretmenle geçirilen bir gün, bin günlük gayretli çalışmadan daha iyidir.”

- Japon Atasözü

2030’a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, özellikle de eşitlikçi ve kaliteli eğitim hedefine ulaşacaksak, bugünün öğrencilerini hızla değişen bir dünyada toplumun ihtiyaç duyduğu dönüşüme hazırlayacak ilgili ve yenilikçi pedagojilere ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü öğretmenler bu dönüşümün dayandığı temel direklerden biridir.

Araştırmalar, öğrenci sonuçlarının iyileştirilmesinde okul düzeyindeki en önemli değişkenin öğretmenler olduğunu defalarca ortaya koymuştur.  Öğretmenlerin eğitimin geleceği açısından taşıdığı önem, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Eğitimde Dönüşüm Zirvesi’nde bir kez daha teyit edilmiş ve Öğretmenlik Mesleği Üst Düzey Paneli’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır.  Dünya şu anda ciddi bir küresel öğretmen açığıyla karşı karşıya olduğundan öğretmenlere yeniden odaklanılması büyük önem arz etmektedir.

UNESCO ve Öğretmen Görev Gücü’nün yeni açıkladığı verilere göre, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne giden yolun yarısında, 2030 yılına kadar evrensel ilk ve orta öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için küresel çapta 44 milyon öğretmenin işe alınması gerekmekte ve bu öğretmenlerin 15 milyonu Sahra-altı Afrika’da görev yapmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan, ötekileştirilmiş ve zorla yerlerinden edilmiş topluluklar genellikle nitelikli öğretmen açığının en kronik olduğu bölgelerdir.

Bu küresel eksikliğin temel nedeni, öğretmenlik mesleğinin cazibesinin azalmasıdır; bu durum yeni öğretmenlerin işe alımını baltalamakta ve özellikle işgücüne girdikten sonraki ilk üç ila beş yıl içinde hizmet verenler arasında yüksek düzeyde yıpranmaya neden olmaktadır.  Öğretmenler genellikle benzer düzeyde yeterlilik gerektiren diğer mesleklere göre daha az ücret almayı beklerken, ek sorumluluklar ve idari görevlerle kendilerini giderek daha fazla yük altında bulmaktadır. Bu zorlayıcı çalışma koşulları nedeniyle, öğretmenlik genellikle olumsuz bir şekilde “son çare mesleği” olarak görülmekte ve öğretmenlere hak ettikleri tanınma ve statü verilmemektedir.

Uluslararası Eğitimin Geleceği Komisyonu’nun raporu öğretmenlik mesleğinin işbirliğine dayalı bir meslek olarak yeniden tasarlanmasını için “Geleceğimizi Birlikte Yeniden Tasarlamak” başlıklı eğitim için yeni bir toplumsal sözleşme önermektedir. Bunu yapabilmek için öğretmenleri algılama şeklimizi değiştirmek şarttır. Örneğin, öğretmenlere, eğitim için sosyal sözleşmenin yenilenmesinde kilit aktörler olarak değer verilmelidir. Öğretmenler yaşam boyu öğrenenler, değişim için katalizörler, bilginin yaratıcıları ve kolaylaştırıcıları ve öğrencilerin ilgisini çeken ve onları günümüz dünyasının karmaşık zorluklarını ve gerçeklerini anlamalarında destekleyen akıl hocalarıdır.

Bugün, Dünya Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerin kritik rolünü ve küresel öğretmen açığını tersine çevirmenin büyük önemini kutlamaktayız. Ülkeleri, öğretmenliğin her yerde daha cazip ve değerli bir mesleğe dönüştürülmesini sağlamaya, öğretmenlere değer verilmesini, güvenilmesini ve her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli şekilde desteklenmesini sağlamaya çağırıyoruz. Mevcut açığı tersine çevirmek ve öğretmen sayısını başarılı bir şekilde arttırmak istiyorsak cesur adımlar atılmalıdır. 

 

Bu yazı için, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387005?posInSet=2&queryId=N-5ae6c070-2603-4b15-82fe-0a37d131559e adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.