UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in, Okullarda, Siber zorbalık da dâhil olmak üzere Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Günü’ne Dair Mesajı

2.11.2023

Okullar herkesin öğrenip gelişebileceği güvenli, kapsayıcı ve misafirperver yerler olmalıdır.

Ancak bulgular durumun her zaman böyle olmadığını göstermektedir. Elde edilen bulgular 144 ülkede öğrencilerin neredeyse üçte biri bu yıl en az bir kez fiziksel saldırıya uğradığını göstermektedir.

Bu şiddet ve zorbalığın sadece öğrenme üzerinde değil, aynı zamanda öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde de ciddi sonuçları vardır. 2019’da yayınlanan ve en güncel verilere genel bir bakış sunan “Rakamların ardında: “Okullarda Şiddet ve Zorbalığın Sona Erdirilmesi”  başlıklı UNESCO raporu, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin uykusuzluk, yalnızlık hissi ve intihar düşüncesi yaşama ihtimalinin iki kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Bazı çocuklar bu konuda konuşmaya başlasa da, birçoğu maruz kaldıkları şiddet konusunda sessiz kalmaktadır. 

Bu zorluklar sosyal ağlar çağında daha da büyümüştür. Çünkü zorbalık artık okul kapılarında sona ermemekte, bunun yerine okul dışında çevrim içi olarak devam etmekte ve yayılmaktadır. “Rakamların ardında: “Okullarda Şiddet ve Zorbalığın Sona Erdirilmesi”  başlıklı UNESCO raporu, siber zorbalığın her on çocuktan birini etkilediğini göstermektedir.

Bu salgına karşı koymak ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla UNESCO Üye Devletleri dört yıl önce Siber Zorbalık da dâhil olmak üzere Okulda Şiddet ve Zorbalığa Karşı Uluslararası Günü’nü oluşturmaya karar vermiştir.  Bu yıl ise bu Uluslararası Günde, okuldaki öğrencilerin ruh sağlığı sorununa dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.  

Tüm bu zorluklarla karşı karşıya kalan UNESCO, referans verileri toplayarak, bu problemin anlaşılmasını artırarak, kamu personellerini harekete geçirerek ve onlara teknik uzmanlık sağlayarak Üye Devletlerini desteklemektedir.  UNESCO böylece dünya çapında 30’dan fazla ülkede okulda şiddet ve zorbalığı engelleme çabalarını doğrudan desteklemekte, ulusal politikalarında reform yapmalarına ve öğretmen eğitimini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu Uluslararası Günde, yılın her gününde olduğu gibi, siber zorbalık da dâhil olmak üzere zorbalığı sona erdirmek için kolektif taahhüdümüzü güçlendirmeli ve okulları bilginin, hayal gücünün ve ilişkilerin gelişebileceği alanlar haline getirmeliyiz. 

Zorbalık ve siber zorbalıkla mücadelenin eğitim politikalarımızda bir öncelik olması gerektiğini görmenin tam zamanıdır, çünkü her çocuk okul ortamında öğrenebilmesi ve gelişebilmesi için saygı görmeli, kabul edilmeli ve güvende hissetmelidir.

 

Bu yazı için,  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387321_eng?posInSet=1&queryId=N-b267f487-34db-414e-8515-88f435739ee9 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.