UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in, Uluslararası Biyosfer Rezervleri Günü’ne Dair Mesajı

3.11.2023

UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer programı, yarım yüzyılı aşkın bir süredir insanlar ve gezegen arasındaki bağları yeniden düşünmeye yönelik küresel bir arayışa öncülük etmektedir. Mantık basit: doğayla olan ilişkimizi iyileştirmek için öncelikle bizi besleyen canlı dünyayı nasıl etkilediğimize dair anlayışımızı geliştirmeliyiz.

Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı sayesinde bu arayış her gün dünya çapında 134 ülkede 748 alanda gerçekleşmektedir.

Biyosfer rezervleri geleneksel koruma alanları değildir.  Biyosfer rezervleri 275 milyondan fazla insanın yaşadığı ve çalıştığı yerlerdir.  Bu rezervler, insanların doğayla etkileşime girdiği her yerde mevcuttur. Şehirden savanaya, dağın tepesinden mangrova, tek bir küçük ada topluluğundan kıtalar boyunca uzanan geniş ekolojik koridorlara kadar çeşitlilik göstermektedir.

Bu biyosfer rezervlerinde insanlar, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınmayı birbiriyle uyumlu, karşılıklı bağımlı hedefler olarak görerek çevreyle ilişkilerini somut yollarla yeniden kurmakta ve yeniden keşfetmektedir.

UNESCO, biyosfer rezervlerinin tüm insanlık için oynadığı önemli rolü tanımak amacıyla 3 Kasım Uluslararası Biyosfer Rezervleri Gününü kutlamaktan gurur duymaktadır. Bu günde, bu alanların dayanıklılıklarını, ürettikleri bilgiyi ve örneğin yeşil ekonomiye verdikleri destek veya yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaları yoluyla oluşturdukları çeşitliliğini kutlamaktayız.

Bu günde, biyosfer rezervlerinin çağımızın en büyük sorunu olan doğal dünya ile barışma potansiyelini de kutluyoruz. Biyosfer rezervleri bu potansiyel için çok fazla şey sunmaktadır. Sadece son iki yılda 21 yeni rezervle dünya ağının hızla büyümesi, gelecekteki yaşam tarzlarımızı doğaya daha fazla saygı göstererek uzlaştırmaya bağlı olduğuna dair artan farkındalığa tanıklık etmektedir.

Bu rezervlerin potansiyeli, birçoğu küresel İnsan ve Biyosfer Gençlik Ağı’na katılan özellikle genç insanlar tarafından yönlendirilmektedir. Bu sahalar aynı zamanda Dünya hakkında temel anlayış ve bilgiye sahip olan çok sayıda yerli halka da ev sahipliği yapmaktadır. 

Eğer daha önce hiç biyosfer rezervini ziyaret etmediyseniz sizi bir biyosfer rezervini ziyaret etmeye davet ediyorum. Sadece doğa harikalarına ev sahipliği yaptıkları için değil, aynı zamanda olağanüstü insanlara ev sahipliği yaptıkları için de gerçekten dikkate değer yerler deneyimleyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Hepinizin Uluslararası Biyosfer Rezervleri Günü’nü kutluyorum.

 

Bu yazı için, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387196?posInSet=8&queryId=N-b267f487-34db-414e-8515-88f435739ee9 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.