UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf TEKİN UNESCO 42. Genel Konferansı’nda

9.11.2023

UNESCO 42. Genel Konferansı, UNESCO’nun Paris’te bulunan Genel Merkezi’nde, 7 Kasım 2023 tarihinde çalışmalarına başlamış ve 22 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Genel Konferans programı dâhilinde UNESCO’ya Üye Devletlerin yüksek düzeyde temsilcilerinin söz aldığı genel politika görüşmelerinde 8 Kasım 2023 Çarşamba günü UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf TEKİN Türkiye adına ulusal beyanda bulundu.

Genel Konferans başkanlığına seçilen Romanya'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Simona-Mirela Miculescu'yu tebrik ederek ve Miculescu'nun görevini yürütmesinde Türkiye'nin her türlü işbirliğine açık olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Sayın Bakan, uluslararası barışın sağlanmasında temel unsurun eğitim olduğunun farkında olduğumuzu; sivillerin hayatını kaybetmesine sebep olan ve savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi gerektiğini ve bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması için küresel vicdanın harekete geçmesinin hayati önem arz ettiğini; Türkiye'nin, Gazze'deki saldırıların ilk gününden itibaren uluslararası kuruluşlarla iletişim halinde yardımlarda bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Sayın Bakan, UNESCO'nun Küresel Eğitim İzleme Raporu'nda yer alan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi çerçevesinde mühendislik konularının da müfredata geniş şekilde dâhil edildiğini ve Türkiye'nin artık eğitim öğretim altyapısı ve sistemiyle birçok dünya ülkesine örnek gösterilecek düzeye geldiğini söyledi. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliği anlamında da tercih edilen ülkelerden biri haline geldiğini ve çok sayıda ülkeden gelen uluslararası öğrencilere burs vermekte olduğunu belirtti. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan ülkemizin, UNESCO'nun yürüttüğü faaliyetlere destek sağlamaya ve gelecek dönemde de yeni sorumluluklar yüklenmeye hazır olduğunu söyledi.

Dünyada somut olan ve somut olmayan kültürel varlıklar açısından ülkemizin zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Sayın Bakan, Türkiye'nin Dünya Mirası Komitesi'ne ve uluslararası platformlarda denetçilik ve maliye konularında yetkinliğini ispat etmiş olan Sayıştay Başkanlığının 2024-2029 dönemi UNESCO Dış Denetçiliğine aday olduğunu ve destek beklediğimizi söyledi.

Sayın Bakan aynı zamanda, dünyada yaşanmakta olan insani ve doğal felaketlerin, acil durumlarda ve kriz anlarında müdahale mekanizmalarının önemli olduğunu gösterdiğini; Türkiye'de 6 Şubat'taki deprem felaketleri neticesinde bunun önemini yakinen tecrübe ettiğimizi; bu süreçte yaralarımızı hızlıca sarmak ve eğitimi sekteye uğratmamak adına büyük çaba gösterdiğimizi ve göstermeye devam ettiğimizi söyledi.