UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü’ne Dair Mesajı

8.12.2023

Her yıl düzenlenen Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü, uluslararası toplumun Filistinlilerin iyi ve barışçıl bir gelecek hayallerine desteklerini göstermeleri için bir fırsat sunmaktadır.

Bu yıl, bu uluslararası dayanışma günü, yedi haftadır devam eden ve sivil halka ağır bedeller ödeten çatışmaların ardından, en kasvetli zamanlara denk gelmiştir.

Bugün, başta Gazze’deki dramatik insani durumdan muzdarip olanlar olmak üzere, bu ölümcül sarmalın tüm mağdurlarıyla dayanışma duygularımızı paylaşmaktayız.

UNESCO, görev alanının çeşitli yönleri vasıtasıyla barışın savunmasını inşa etme ve özellikle Ramallah’taki ofisi aracılığıyla erişim kabiliyetlerini güçlendirme konusunda her zamankinden daha kararlıdır.

UNESCO, eğitim sistemini güçlendirmek ve tüm öğrenciler için kaliteli, kapsayıcı ve eşitlikçi eğitime erişim sağlamakla görevli Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) eğitim misyonunu desteklemektedir.

UNESCO önümüzdeki aylarda da kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için yerel topluluklarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir.

UNESCO, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği alanlarında farkındalık yaratma çalışmalarına devam edecek ve Filistin Devleti’ndeki medya personeli için kapasite geliştirmeyi destekleyecektir. Ayrıca UNESCO, yerel ortaklarla koordinasyon içinde Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde 700’den fazla genç gazeteciye psikolojik destek sağlamıştır.

UNESCO, son haftalardaki çatışmalarda son derece ağır kayıplar veren gazetecilerin ve medya çalışanlarının güvenliğini günlük olarak izlemeye devam edecektir.

 

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387852_eng?posInSet=4&queryId=N-55a1d53c-fd75-4436-b7b7-02e09d930a24 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.