UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Gelecek Günü’ne Dair Mesajı

15.12.2023

UNESCO Üye Devletleri tarafından Kasım 2021'de ilan edilen Dünya Gelecek Günü, belirsizliği fırsata dönüştürmek için geleceği hayal etmenin ve öngörmenin, yarının zorluklarına verilecek yanıtlar hakkında bugünden düşünmenin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Bu Gün için UNESCO daha kapsayıcı, daha dengeli toplumlar inşa etmeye odaklanmaktadır.  

Giderek daha karmaşık hale gelen küresel zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda, başta kadınlar, azınlıklar ve gençler olmak üzere toplumlarımızın tamamını harekete geçirecek çözümler bulmamız gerekmektedir.

Bu amaçla ve bugün hakkında yeni şekillerde düşünmek, gözlerimizi açmak ve geleceği - hem risklerini hem de vaatlerini - hayal etmek için UNESCO, Birleşmiş Milletler'in fikir laboratuarı olarak rolüne ve mesleğine uygun olarak, gelecek okuryazarlığı konusunda öncü bir program geliştirmiştir.

Bu girişimin amacı, toplumlarımızdaki karmaşıklık ve yeniliklere hazırlanmak, bunları planlamak ve etkileşim kurmak için geleceği neden ve nasıl kullanıldığını anlamaktır.

UNESCO gelecek okuryazarlığı ile insanları bir yöntem benimsemeye, bilgi, kültür ve dünya görüşlerinin çeşitliliğinde köklendirerek geleceğe yansıtarak, güçlü yenilik ve dönüşüm araçları olabilecek bir beceri edinmeye davet etmektedir.

Bu, teknoloji, gençlik, toplumsal cinsiyet, iklim değişikliği ve değer yaratma gibi gelecek için belirleyici olan konulara odaklanan ve sürekli yenilenen bir çalışmadır. UNESCO, bu çalışmayı dünya çapında 100 kadar "Gelecek Okuryazarlığı Laboratuarı" aracılığıyla yürütmekte, 37 UNESCO üniversite kürsüsünden araştırmacıları gelecek çalışmaları ve öngörülerine dâhil ederek 31 ülkede bu yöntemin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

 Afrika'nın geleceği üzerine düşünmeyi koordine etmeyi ve kıtanın ileriye dönük yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan yenilikçi "Afrika'nın Geleceğini Düşünmek" projesi de bu yaklaşımın bir parçasıdır.

Veri üretimi bu ileriye dönük çabada merkezi bir rol oynamaktadır. Bu alandaki uzmanlığımız ve katma değeri, Şubat 2024'te düzenlenecek olan UNESCO Eğitim Verileri ve İstatistikleri Konferansında özellikle vurgulanacaktır.

Kanadalı romancı Steven Erikson'un yazdığı gibi, "gelecek sadece ve sadece tek bir şey vaat edebilir: sürprizler". Bu sürpriz unsurunun ilerleme için güçlü faktörler içermesini sağlamak hep birlikte bizim elimizdedir.  İşte bu nedenle UNESCO, Dünya Gelecek Günü'nde Üye Devletlerini ve bir bütün olarak toplumlarını bilgi ve hayal gücü yoluyla olasılıklar alanını keşfetmeye çağırmaktadır.

 

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387892_eng?posInSet=3&queryId=N-897676ef-e5b8-4145-bd13-47cc44d5af79 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.