UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya AIDS Günü’ne Dair Mesajı

15.12.2023

UNAIDS’e göre, 2022 yılında 1,3 milyon yeni HIV enfeksiyonu görülmüş ve virüsle yaşayan toplam kişi sayısı 39 milyona ulaşmıştır.  Bu kişilerin yaklaşık dörtte birinin antiretroviral tedaviye erişimi yoktur ve her dakika AIDS nedeniyle bir hayat kaybedilmektedir. 

Bu rakamlar endişe verici olmakla birlikte, resmin sadece bir kısmını oluşturmaktadır.  Örneğin Sahra altı Afrika’da yeni HIV enfeksiyonlarının dörtte üçü 15-24 yaş arası ergen kızlar ve genç kadınlar arasında görülmektedir. Yüksek görülme oranlarına sahip bölgelerin yarısından azında özel HIV önleme programları bulunmaktadır.

Başka bir deyişle, gençler, özellikle de kadınlar ve kız çocukları, genellikle eğitim ve sağlık bilgi ve hizmetlerine sınırlı erişim nedeniyle HIV enfeksiyonuna karşı savunmasız olmaya devam etmektedir. İşte bu noktada topluluklar önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle bu yılki Dünya AIDS Günü’nün temasını oluşturmaktadır.

Topluluklar HIV bakımını ve önlenmesini en yerel düzeyde sağlar ve topluluk kurumları etkili ve anlamlı HIV programlarının merkezinde yer alır. Okullar ve eğitim kurumları bu toplulukların önemli bir parçasıdır ve küresel AIDS müdahalesine çok önemli bir katkıda bulunurlar.

Eğitim toplulukları, çocukları, gençleri ve ebeveynlerini çoğu zaman tabu olan bir konuda farkındalık yaratmak için gereken güveni inşa etmek için eşsiz olan öğretmenlerle, eğitimcilerle, okul personeliyle ve ilgili sağlık hizmetleriyle bir araya getirir. Dahası, okullar enfeksiyonu önlemek ve virüsle yaşayanlara bakmak için gereken bilgi, değer ve becerileri öğretebileceğinden eğitim HIV’e karşı iyi bilinen bir koruyucu faktördür.

 UNESCO, küresel AIDS müdahalesine katkıda bulunmak üzere eğitimin gücünü “Haklarımız, Hayatlarımız, Geleceğimiz“ programı aracılığıyla harekete geçmektedir. Bu girişim ilk aşamasında 500.000’den fazla öğretmeni kapsamlı cinsellik eğitimi de dâhil olmak üzere yaşam becerileri kazandırmak üzere donanımlı hale getirmiş, 33 Sahra altı Afrika ülkesinden 34 milyondan fazla öğrenciye ulaşmıştır.  UNESCO olarak bu yıl Haziran ayında başlatılan ve 2027 yılına kadar sürecek olan bu projenin ikinci aşamasını hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.

UNESCO ayrıca “Pozitif Öğrenme Araç Kiti“ ile HIV ile yaşayan öğrencilerin kendilerini güvende hissettikleri, öğrenmek ve gelişmek için ihtiyaç duydukları psikososyal desteğin sağlandığı, herkes için kapsayıcı okul ortamları yaratmak üzere eğitim topluluklarına gereken rehberliği sağlayan bir dizi pratik çevrim içi kaynak sunmaktadır.

Bu yılki Dünya AIDS Gününde UNESCO, HIV ve AIDS’e karşı mücadelede liderlik edebilmeleri için eğitim kurumlarını harekete geçiren ve toplulukları güçlendiren bu gibi girişimlerin artırılması çağrısında bulunmaktadır.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387853?posInSet=5&queryId=N-897676ef-e5b8-4145-bd13-47cc44d5af79 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.