UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Arap Dili Günü’ne Dair Mesajı

18.12.2023

Bu 11. Dünya Arap Dili Günü'nde ve Arap dilinin Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri arasına dâhil edilmesinin 50. yıldönümünü kutlarken, UNESCO dünya çapında yaklaşık 450 milyon kişi tarafından konuşulan olağanüstü bir dilsel ve kültürel mirasa sahip olan bu dili onurlandırmaktadır.

Kıtalar arasında bir bağ olan Arap dili, derinliğini, etkisini ve çeşitliliğini, değişimlerin kavşağında yer alan binlerce yıllık bir tarihten almaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de diğer kültürlerin katkılarıyla zenginleşmekte ve böylece olağanüstü tarihi öneme sahip düşünceleri aktarmaktadır.

Sözcüklerin ve fikirlerin yeşermesine elverişli bu bağlamdan, yüzyıllar boyunca şairler Ebu Nuvas, Ömer Hayyam, el-Hansa; filozof ve hekim İbn-i Sina ve filozof İbn Rüşd ufuk açıcı eserler yaratılmıştır.

UNESCO, bu yıl "Şiir ve Sanatın Dili Arapça" temasıyla, bu yaşayan dilin şiirsel ve sanatsal parlaklığını sürdüren ve onu yenilemeye yardımcı olan kadın ve erkeklere saygılarını sunmaktadır.

UNESCO genel olarak kültürel çeşitlilik için çalışırken, özellikle Arap dilini teşvik etmeye kararlıdır.  Örneğin Prens Sultan bin Abdülaziz Al Suud'un UNESCO'da Arap Dilinin Güçlendirilmesi Programı aracılığıyla UNESCO içerisinde Arap dilini kullanımını teşvik etmektedir.  UNESCO, daha kapsamlı olarak, kültürel değişimleri ve etkinlikleri destekleyerek ve UNESCO yayınlarının Arapça çevirilerinin sayısını artırarak Arap dilinin uygulanmasını teşvik etmeye ve yaygınlaştırılmasını artırmaya çalışmaktadır.

2021 yılında Arap hat sanatının UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi de UNESCO’nun güçlü bir girişimi olmakla birlikte aynı zamanda bir sanat olan bu dilin estetik ihtişamını daha iyi tanıtılmasını sağlamıştır.

Bu Dünya Arap Dili Gününde UNESCO, bir dilin ve onun zenginleştirdiği kültürlerin kutlanması çağrısında bulunmaktadır. Daha geniş anlamda UNESCO, dilsel çeşitlilik yoluyla dünyayı düşünmenin ve yansıtmanın çoğul yollarına ne ölçüde ihtiyaç duyulduğunu vurgulamak istemektedir. Bu, paha biçilmez bir değer ve barış için sürdürülebilir bir ön koşuldur.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388057_eng?posInSet=1&queryId=N-6f629a33-8b90-40cf-8345-a6799e2cb264 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.