UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Göçmenler Günü’ne Dair Mesajı

18.12.2023

Bugün dünyada yaklaşık 280 milyon göçmen bulunmaktadır ve bu sayı 50 yıl öncesine kıyasla üç kat artmıştır.

Bu olağanüstü artış birçok faktörün sonucudur.  Bazıları yurtdışında okumak ya da iş bulmak için bazıları ise bir akrabasının veya eşinin yanına gitmek için evini terk etmektedir.

Ancak çok daha fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmaktadır. Çatışmalar, insan hakları ihlalleri ve yoksulluk milyonlarca kadın ve erkeği sürgüne göndermeye devam etmektedir.  Günümüzde iklim değişikliği de sürgüne yol açan bir başka faktör haline gelmiştir. 2050 yılına kadar, 86 milyonu sadece Sahra altı Afrika’da olmak üzere 216 milyon insan vatanlarını terk etmek zorunda kalacaktır.

Daha iyi bir gelecek arayışıyla çıkılan bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, hatta bazen ölümcül olmaktadır. 2014 yılından bu yana en az 60.000 göçmen hayatını kaybetmiştir.

Yola çıkış nedenleri ve içinde bulundukları koşullar ne olursa olsun, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler toplumdaki en kırılgan gruplardan birisini temsil etmektedir.

UNESCO, bu Uluslararası Göçmenler Gününde, bu yıl İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 75. yıldönümünü kutladığımız şu günlerde, göçmenlerin temel haklarını savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir.

Yetki alanımızın bir parçası olarak, UNESCO her şeyden önce göçmenlerin karşılaştıkları yasal, idari ve dilsel engeller karşısında eğitime erişimlerini korumak üzere harekete geçmiştir.

Örneğin Latin Amerika’da UNESCO, Venezuela’daki göçmen çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamak için çalışmakta, ülke yetkilileriyle iş birliğimiz sayesinde 150.000’den fazla çocuğun Kolombiya’da okula gitmesini sağlamaktadır. Ayrıca UNESCO, Peru’da 2021’den bu yana 2.500’den fazla müdür ve öğretmenin okullarda kapsayıcılık ve kültürel çeşitlilik konularını ele almaları için eğitim vermiştir.  

Göç etme olasılığının eğitim seviyesiyle birlikte arttığı göz önüne alındığında, UNESCO da yakın zamanda Yükseköğretime İlişkin Yeterliliklerin Tanınmasına Dair Küresel Sözleşme başlıklı güçlü bir entegrasyon aracı geliştirmiştir.

Geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe giren bu Sözleşme, milyonlarca göçmenin ev sahibi ülkelerde eğitimlerine devam etmelerini sağlayarak mesleki entegrasyonlarını desteklemektedir.

Eğitimin yanı sıra UNESCO, göçmenlerin özellikle maruz kaldığı damgalama, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele etmek için de çalışmaktadır.

UNESCO tarafından geçtiğimiz ay Brezilya’nın São Paulo kentinde düzenlenen Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Küresel Forum, üçüncü yılında da uluslararası toplumu bu konular etrafında harekete geçirmiş ve bu alanda yeni girişimler başlatmıştır.

Son olarak UNESCO, göçmenler hakkındaki yaygın yanlış bilgilerle mücadele etme çalışmalarında gazetecileri desteklemektedir.  Bu amaçla UNESCO, 2021 yılında gazetecilik eğitimcileri için bir el kitabı yayınlamıştır. Bu kitap, konuyla ilgili daha bilinçli kamuoyu tartışmalarını teşvik etmek için tasarlanmış 13 modüllük kapsamlı bir kurstan oluşmaktadır.

Bu seferberlik gününde UNESCO, tüm uluslararası toplumu ve toplumlarımızı haysiyet ve göçmen haklarına saygı için, yani insan haklarına evrensel saygı için ayağa kalkmaya çağırmaktadır.

 

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388082_eng?posInSet=1&queryId=N-9b14e343-25c6-4117-922c-ea7273c3271f adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.