UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

VII. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu Başvuruları Başladı.

25.12.2023

 

Millî Komisyonumuz, UNESCO Genel Direktörlüğünün katkıları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile UNESCO Akreditasyonlu Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği’nin iş birliğinde; AHBVÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, AHBVÜ Somut Olmayan Kültürel Mirasın Örgün ve Yaygın Eğitimi UNESCO Kürsüsü, Balıkesir Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün akademik desteğiyle VII. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu etkinliğini 18-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu her yıl farklı temalar etrafında ve farklı kişi, uzman ve kurumların katılımıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kış Okulunun bu yılki teması Sözleşme’nin 2003 yılında kabulünün 20. yılının geride bırakılmasından hareketle lisansüstü eğitim aracılığıyla somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına sağlanan katkının değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilecek olan Kış Okulu programına öğrenci düzeyinde katılım beklenmektedir.

Tarih: 18-20 Ocak 2024

Yer: Balıkesir

Değerlendirme Kriterleri:

Katılımcıların seçimi, Kış Okulu Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak olup aşağıdaki kriterleri sağlayan öğrencilere kriterleri karşılama oranlarına göre öncelik verilecektir. Bütün şartları sağlama zorunluluğu yoktur. Şartları sağlama durumuna göre başvurunuzun olumlu ya da olumsuz olduğuna dair bilgilendirme maili gönderilecektir.

Öncelik kriterleri şöyledir:

  1. Bütün programa katılacak olmak,
  2. Yüksek lisans veya doktora yapıyor/yapmış olmak (Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında hazırlayan/hazırlamakta olan/tamamlayan),
  3. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında proje, makale, kitap, kitap bölümü vb. çalışmalar yapmış veya yürütmekte olmak,
  4. Somut olmayan kültürel miras müzelerinde rehberlik deneyimi olmak.

Başvuru Süreci:

Başvurunuzu iletmeden önce başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 1 Ocak 2024 Pazartesi, saat 23.59 (GMT+3)

Belirtilen tarihten sonra iletilen başvurular değerlendirilmeyecektir.

Başvurular https://forms.gle/5Dk1chc57dcic11k8 adresindeki formdan yapılacaktır. Dosyaları yüklediğinize ve kaydınızı tamamladığınıza emin olunuz.

Eğitim sonunda oturumlara aktif (soru sorarak veya anlatıcının sorularını cevaplayarak) katılım sağlayarak başarılı kabul edilen katılımcılara sertifika verilecektir.

Sorularınız için bizimle webmaster@unesco.org.tr ve bilgetuzel@unesco.org.tr adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.