UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü'ne Dair Mesajı

7.3.2024

Jules Verne’in romanında, Gizemli Ada’da mahsur kalan kazazedeler, grubun mühendisi Cyrus Smith sağ salim bulunduğunda yeniden umutlarını geri kazanırlar. Bilim insanı Smith, adanın kaynaklarını belirleyip bir fırın ve birtakım aletler yaparak, adayı çok geçmeden bir bolluk cenneti yapar.

Kadın ve erkek mühendisler, dünyadaki zorluklarla başa çıkmak için sürekli yenilik yapmaktadırlar.

Daha kapsayıcı bir büyüme oluşturmak, yenilenebilir enerjiler geliştirmek ve iklim değişikliğine karşı koymak, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyayı garanti etmek için bu bilimsel yaratıcılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü, mühendislerin dünyamıza ve 2030 Gündemi Hedeflerine sunduğu katkının büyüklüğünü kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Kasım 2021'de UNESCO’ya Üye Devletler tarafından kabul edilen Açık Bilim Tavsiye Kararı’nın da ruhu budur ve mühendisliğin etkili olabilmesi için de açık, kapsayıcı ve işbirlikçi olması gerekmektedir.

Dünyada bulunan tüm mühendislik mezunlarından yalnızca %28’inin kadın olduğu görülmektedir. UNESCO, hem cinsiyete bağlı sebeplerden hem de özellikle en az mühendis sayısına sahip olan Sahra-altı Afrika’da görüldüğü gibi coğrafi sebeplerden dolayı oluşan cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı taahhüt eder.

Ayrıca UNESCO, tüm ülkelerden mühendisleri yeniliklerini sergilemeleri için ortak projeler etrafında bir araya getirmektedir. Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu'nun her yıl Dünya Mühendislik Günü'nde UNESCO ile iş birliği içinde düzenlediği hackathon'un arkasındaki ana fikir budur. Hackathon sırasında farklı geçmişlerden, etnik kökenlerden ve cinsiyetlerden gelen üniversite öğrencileri gruplar halinde çalışarak gerçek hayattaki sorunlara somut çözümler üretmektedir.  Kazanan projeler 4 Mart'ta 24 saatlik küresel bir yayınla duyurulacaktır.

 

UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü'nde iletmeye çalıştığı mesaj, önümüzdeki yıllarda mühendisliğe kolektif bir yaklaşımın esas olacağıdır. Bu yüzden daha akıllıca ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmek bunun yanı sıra dünyanın zorluklarını aşmak için tüm insanlığın enerjisine ihtiyaç duyacağız.

 

Bu yazı https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388838?posInSet=4&queryId=N-2ed7b5d1-ece5-4aef-a84b-29ad438adc33 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.