UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü’ne Dair Mesajı

6.5.2024

Birkaç hafta içinde UNESCO Genel Merkezi, bu şehirde son kez düzenlenmesinden bir asır sonra Paris'e geri dönen Olimpiyat Oyunları ile canlanacak.

Olimpiyat Oyunları ve ardından Eylül ayında Paralimpik Oyunları, UNESCO'nun dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri, sporcuları ve Spor Bakanlarını Paris’te bulunan UNESCO Genel Merkezde ağırlaması ve böylece sporu kapsayıcılık ve dayanışma için bir araç olarak birlikte teşvik etmesi için bir fırsat olacaktır.

Kurumumuz bu uluslararası günde sporun evrensel ahlak ve değerlerini işte bu coşku ruhuyla kutlamaktadır. Bu eşsiz yıl hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza özen göstermemizi sağlayan ve özellikle bu sıkıntılı zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz bir şey olan sporun aynı zamanda barış içinde bir arada yaşama etik ilkesini ne kadar çok taşıdığını vurgulamak için ideal bir andır.

UNESCO'nun, özellikle de sporda dürüstlüğü korumak amacıyla 191 hükümeti bir araya getiren tek uluslararası standart olan Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme aracılığıyla her gün teşvik ettiği ve savunduğu şey işte bu spor ahlakı ve değerleridir.

Bu bağlamda, 2022 Haziran Ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü gerçekleştirilen Yedinci Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Kıdemli Uzmanlar Uluslararası Konferansı'nın (MINEPS VII) çalışmaları, spora evrensel erişim açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur.  MINEPS VII'nin bir ürünü olan ‘Yaşam İçin Zinde Kal’ Küresel İttifakının başlatılması, uluslararası topluma düşünme ve eylem için bir araç olmuştur. İttifakın iki önemli önceliği: sporu kamu politikalarına daha iyi entegre etmek için spor uygulamalarına geniş bir genel bakış sağlamak; daha sonra, özellikle profesyonellerin eğitimi ve finansman konusunda spor uygulamalarını teşvik etmek için somut önlemler önermektir.  

Herkes için sporun teşvik edilmesi, aynı zamanda ve belki de özellikle, cinsiyet eşitsizlikleri veya engellilikle bağlantılı eşitsizlikler gibi eşitsizliklerin azaltılmasını da içermektedir. İşte bu amaçla UNESCO, Paralimpik Oyunların açılışına denk gelecek şekilde, Paralimpik Meşalenin UNESCO'dan geçeceği 28 Ağustos tarihinde büyük bir bakanlar konferansı düzenleyecektir.  Bu konferans, farklılıklarımızın üstesinden gelebilmemiz için sporu herkes için bir kapsayıcılık aracı haline getirmeyi amaçlamaktadır. Çünkü ünlü bir sözden esinlenerek söyleyecek olursak, spor sadece katılımla değil, aynı zamanda kapsayıcılıkla da ilgilidir.

Bu Olimpiyat yılında UNESCO “Spor sadece bir disiplin değil aynı zamanda ahlaki bir değerdir.” mesajı hatırlatmaktadır.

 

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389276_eng?posInSet=6&queryId=N-61f0f881-913c-4330-b8d3-f0c14e9557c0 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.