UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Avrupa Bölgesi Millî Komisyonları Çevrim İçi İstişare Toplantısı UNESCO Genel Merkezi ile iş birliği içerisinde Millî Komisyonumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

27.6.2024

2026-2029 yılları için Taslak Program ve Bütçenin hazırlanmasına yönelik yol haritası UNESCO Genel Konferansı 42. oturumunda kabul edilmişti (Karar Numarası: 42 C/81) ve bu hazırlık sürecinin önemli bir aşamasını bölgesel düzeylerde gerçekleştirilmesi planlanan Millî Komisyon istişare toplantıları oluşturmaktaydı.

Bu kapsamda Avrupa Millî Komisyonları istişare toplantısı 5 Haziran 2024 Çarşamba günü çevrim içi ortamda Millî Komisyonumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

38 Millî Komisyon temsilcisi ve UNESCO Genel Merkezi çalışanları ile birlikte yaklaşık 80 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve UNESCO Dış İlişkiler Birimi Direktörü Genc SEITI tarafından gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarının ardından UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ toplantının başkanı, Kanada UNESCO Komisyonu Genel Sekreteri Yves-Gérard Méhou-Loko başkan yardımcısı ve Slovakya Millî Komisyonu Genel Sekreteri Jana FOLTÁNYOVÁ raportör olarak seçilmiştir.

Toplantının ilk oturumunda UNESCO Stratejik Planlama Bürosu Direktörü Zazie SCHÄFER sürece ilişkin Avrupa Millî Komisyonlarının bilgilendirecek nitelikte bir konuşma yapmış, Millî Komisyonlar da bu istişareden ve önümüzdeki taslak program ve bütçe hazırlığı sürecinden beklentilerine ilişkin görüş bildirmişlerdir.

Toplantının devamında gerçekleştirilen dört oturumda Avrupa Bölgesinin karşı karşıya olduğu riskler ve mevcut fırsatlar, UNESCO'nun Avrupa bölgesindeki karşılaştırmalı üstünlüğü ve katma değeri, UNESCO'nun önümüzdeki programlama dönemi için çıkarımlar ve bir sonraki program uygulama döneminde Millî Komisyonların stratejik rolü üzerine tartışılmıştır.

Oturumların tamamlanmasının ardından UNESCO Avrupa Bilim ve Kültürden Sorumlu Bölgesel Ofisi (UNESCO Venedik Ofisi) Direktörü Magdalena LANDRY çalışmalarından ve olası iş birliği alanlarından bahsettiği bir sunum yapmıştır.

UNESCO Dış İlişkiler Birimi Şefi Dov LYNCH ile UTMK Genel Sekreteri Selenay YAKICI’nın kapanış konuşmalarının ardından toplantı sona ermiştir.

Bu bölgesel toplantıların çıktıları 2024 Temmuz ayında gerçekleştirilmesi öngörülen Bölgelerarası UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı'nın çalışmalarına ve UNESCO Genel Direktörünün 2024 sonbaharında gerçekleştirilecek olan UNESCO Yürütme Kurulunun 220. oturumuna Taslak 43 C/5 belgesine ilişkin sunacağı önerilere katkı sağlayacaktır.