UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Audrey AZOULAY’in Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı

25.11.2018

Kadına karşı şiddet dünyadaki en yaygın sorunlardan biridir, ancak fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik benzeri şekillerdeki sayısız şiddet biçimini hala doğru düzgün ölçebilecek güvenilir veri çok azdır. Bunun sebepleri kadına karşı şiddetin genellikle aile ya da diğer özel ortamlarda yaşanması, toplumların bunu önemsememesi veya normal görmesi, baskılardan korkulması ve aile ile arkadaşlara karşı mahcubiyet duyulmasıdır. Hatta yasal sistemler ve uygulamalar birçok kadının kendilerine şiddet uygulayanlara karşı dava açmalarını engelleyecek şekilde yapılanmıştır. Çoğu zaman kadına karşı şiddet görmezden gelinmektedir veya önemsenmemektedir, bunlar da sonra ölümle sonuçlanmaktadır.

            Şiddetin türleri genellikle göz ardı edilirken şiddet hususunun tamamı bilinmez değildir. Dünya genelindeki kadınların yüzde 35’i fiziksel taciz görmektedir. Bazı ülkelerde kadınların yüzde 70’i eşlerinin fiziksel ya da cinsel şiddetinin kurbanı olmaktadır, ki bu oranlara kadınların da bulunduğu bazı şiddet olayları dâhil edilmemiştir. Dünyadaki kadın cinayetlerinin neredeyse yarısı eşler tarafından ya da aile üyeleri tarafından işlenmektedir. 20 yaşının altındaki kadın nüfusunun 120 milyonu hayatları boyunca en az bir defa tacize uğramıştır. Bugün hayatta olan 200 milyon kadın, genellikle 5 yaşına gelmeden önce, sünnet edilmiştir.

            Çağdaş dünyadaki değişimler ve siyaset ile medyada kadının artan görünürlüğü şiddetin yeni formlarını ortaya çıkarmıştır. Kadınlar iş yerlerinde taciz edilmekle birlikte siber zorbalığa da maruz kalmaktadır. Bu olaylar belirli sosyal sektörlere, kültürlere ve ülkelere özel değildir. Meclisler Birliği (IPU) raporuna göre, şiddet olayları dünyanın bütün toplumlarında, hatta en yüksek düzeyli siyasi organlarda bile görülmektedir.

            Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırma mücadelesi; sadece kadın oldukları için daha az hak, fırsat ve seçim hakkını sahip olmamaları için verilen mücadeleyle daha geniş bir istekle hareket etmektedir. Bu Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Gününde UNESCO dünyadaki kadınlara olan sarsılmaz sadakatini yinelemekte ve bütün ortaklarını, toplumsal refahımız ve insanlığımızın söz konusu olduğu bu alandaki gayretlerini iki katına çıkarmaya davet etmektedir.

 

 

*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002661/266174e.pdf adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.