UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri (YSA) 2018 Başvuruları

15.6.2017

MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri (YSA) 2018 Başvuruları MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri (YSA), UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (Man and the Biosphere, MAB) Programı kapsamında disiplinler arası araştırma yürüten genç araştırmacıların biyosfer rezervleri kapsamındaki çalışmalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Biyosfer Rezervleri Lima Eylem Planı (LAP) ve ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) doğrultusunda MAB Genç Bilim İnsanları Ödülü yeni kriter ve seçim koşulları İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi’nin (MAB-ICC) 12-15 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen 29. Oturumunda kabul edilmiştir.

Anılan ödüle ilişkin başvuru evrakları MAB Sekretaryasına iletilmeden önce MAB Ulusal Komitesi tarafından desteklenmelidir. MAB Ulusal Komitesinin olmadığı veya işlevsel olmadığı ülkelerde ulusal düzeyde adayların seçimi UNESCO Millî Komisyonları tarafından yapılmaktadır.

Başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olması beklenmekte olup, ödül programı kapsamında öncelik biyosfer rezervlerindeki projelere ve gelişmekte olan ülkelerden yapılan başvurulara verilmektedir. Gelişmiş ülkelerden başvuracak adaylar sadece gelişmekte olan ülkelerden ortak partnerlerle çalışmaları halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Başvuruların Paris’teki MAB Sekretaryasına son gönderim tarihi 15 Aralık 2017 olup, UNESCO Millî Komisyonunun değerlendirmesi için evrakların 5 Aralık 2017 tarihine kadar Millî Komisyona iletilmesi beklenmektedir.

MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri 2018 başvuru formu, amaçları, seçim kriterleri ve başvuru sürecine ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden erişim mümkündür.

Başvuru Formu: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/how-to-apply/

Kriterler ve Amaçlar: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/criteria-and-objectives/