UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Yürütme Kurulu Temsilcilerimiz

UNESCO’nun en etkin ana karar mekanizmalarından birini oluşturan ve iki yılda bir gerçekleştirilen Yürütme Kurulu, Genel Konferans üyesi ülkeler arasından seçilmekte olan 58 üyeden oluşmaktadır. 2005 yılındaki UNESCO Genel Konferansında alınan karar doğrultusunda UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine şahıslar yerine doğrudan devletler seçilmektedir. Türkiye 2001-2005 yılları arasındaki Yürütme Kurulu Üyeliğinden sonra 2017 yılında gerçekleştirilen UNESCO 39. Genel Konferansında 2017-2021 dönemi için Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Türkiye Yürütme Kurulu’nda bugüne kadar aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun çeşitli kurullarında görev yapan;

Reşat Nuri GÜNTEKİN (1946-1949)
Ahmet Kutsi TECER (1949-1952)
Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL (1958-1966)
Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ (1978-1982)
Prof. Talât Sait HALMAN (1991-1995)
Prof. Dr. Orhan GÜVENEN (2001-2005)
tarafından temsil etmişlerdir.