UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

26. Dönem Genel Kurul Üyeleri

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU
26. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ

1)    İlgili Bakanlıklar Daimi Üyeleri

A)    Millî Eğitim Bakanlığı
a)    Bakan
b)    Müsteşar
c)    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
d)    Müsteşar Yardımcısı
e)    Müsteşar Yardımcısı
f)    Müsteşar Yardımcısı
g)    Din Eğitimi Genel Müdürü
h)    Dış İlişkiler Genel Müdürü
i)    Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü


B)    Dışişleri Bakanlığı
a.    Müsteşar veya Temsilcisi
b.    UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
c.    Eğitim Merkezi Başkanı
d.    Kültür İşleri Genel Müdürü/Yardımcısı

C)    Kültür ve Turizm Bakanlığı
a)    Müsteşar veya Temsilcisi
b)    Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
c)    Güzel Sanatlar Genel Müdürü
d)    Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü
e)    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
f)    Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı


2)    Diğer Kamu Kuruluşları
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Çevre ve Orman Bakanlığı
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Maliye Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yunus Emre Enstitüsü
Yükseköğretim Kurulu
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi


3)     Yükseköğretim Kurumları
Temel Bilimler
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Eğitim
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kültür
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültür Yönetimi Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi

İletişim
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi


 4)    Özel Kuruluşlar
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO)
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 
Tarihi Kentler Birliği Vakfı
TOHUM Otizm Vakfı
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ)
Uluslararası Mevlana Araştırma Vakfı
UNIMA Türkiye Millî Merkezi


5) Tanınmış Kişiler

Eğitim
Prof. Dr. Ali BAYKAL
Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Temel Bilimler
Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Prof. Dr. Ahmet ADEMOĞLU

Kültür
Prof. Dr. Gül İREPOĞLU
Prof. Dr. Öcal OĞUZ

İnsan ve Toplum Bilimleri
Prof. Dr. İlber ORTAYLI
Prof. Dr. Ali TÜREL

İletişim
Prof. Dr. Deniz BAYRAKTAR
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR