UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

İhtisas Komiteleri

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü alanlarda bir Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında en az 5 en fazla 15 kişiden oluşan ve uzmanlıkları yanında toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden (kurumlar, kuruluşlar, STK’lar, üniversiteler, kadınlar, gençler vb.) kişilerden oluşan İhtisas Komiteleri kurmakta ve bu komiteler aracılığıyla hükûmete ve topluma danışmanlık rolünü yerine getirmektedir.

 

Hâlen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde Eğitim Sektöründe 1, Doğa Bilimleri Sektöründe 2, Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektöründe 3, Kültür Sektöründe 3, Bilgi ve İletişim Sektöründe 2 ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri Komitesi olmak üzere toplam 12 İhtisas Komitesi bulunmaktadır. Komitelerin yanı sıra en fazla beş kişiden oluşan 6 İzleme Grubu yer almaktadır.

İhtisas Komiteleri Başkanları, Başkan Vekilleri ve Üyeleri gönüllülük esasına göre ve maaş almaksızın çalışırlar.

 


İhtisas Komiteleri Yönergesi için Tıklayınız