UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

MAB İzleme Grubu

 

UNESCO İnsan ve Biyosfer (MAB) Programı

 

İnsan ve Biyosfer Programı (Man and the Biosphere (MAB) Programme) insan ve çevre arasındaki ilişkiyi bilimsel bir tabanda değerlendiren hükûmetler arası bilimsel bir programdır.  1971 yılında UNESCO tarafından başlatılan bu programın temel amacı, insan ile doğal kaynak kullanımı arasında sürdürülebilir ve dengeli ilişkilerin kurulmasıdır. Bilim ve sürdürülebilir kalkınma ile ekonomi aracılığıyla doğal ve sosyal bilimlere ortak bir uygulama alanı oluşturur. Bu amaçla geliştirilen Biyosfer Rezervleri ve Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı bu programın temel uygulama araçlarıdır.

 

MAB programı kapsamında geliştirilen bölgesel ağlar sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kalkınma, sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi, kurumsal ve kişisel kapasite geliştirilmesi gibi konularda işbirliği desteklenmektedir.

 

Türkiye MAB Programı kapsamında UNESCO’nun diğer programlarında olduğu gibi Avrupa grubu içerisinde yer almaktadır. MAB programının en büyük bölgesel faaliyeti iki yılda bir düzenlenen EuroMAB toplantılarıdır. Türkiye bu toplantıya 2007 yılında ev sahipliği yapmıştır.

 

İspanya’nın Seville kentinde 1995 yılında düzenlenen Biyosfer Rezervleri Kongresi sonucunda “Seville Stratejisi ve Biyosfer Rezervleri Ağının Yasal Çerçevesi” hazırlanmıştır. Seville stratejisi, biyosfer rezervlerinin daha da geliştirilmesi için yürütülecek çalışmalar ve alınması gereken önlemler ile biyosfer rezervleri için küresel ağın kurulmasının genel prensiplerini içermektedir.

 

2008 yılında Madrid’de düzenlenen ve ülkemizin katkı verdiği III. Dünya Biyosfer Rezervleri Kongresi ise “Madrid Eylem Planı” adlı belgeyle sonuçlanmıştır. Seville Stratejisi’nin araçlarını kullanarak 21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınmaya adanmış uluslararası alanlar olarak biyosfer rezervlerini öne çıkarmayı hedefleyen eylemler paketidir.

 

Dünya Biyosfer Rezervleri Ağında 2020 yılı itibariyle 122 ülkeden 686 Biyosfer Rezervi bulunmaktadır. Türkiye UNESCO MAB Programının bir üyesidir. Türkiye’nin ilk ve tek Biyosfer Rezervi Artvin İli Borçka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Camili Biyosfer Rezervidir.

 

İnsan ve Biyosfer Programının yönetimi MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyi (ICC) ile gerçekleştirilir. Anılan Konsey üyeleri iki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferanslarıyla seçilirler. MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyinde 34 üye devlet bulunmaktadır. Türkiye MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyi üyeliğine 2009 yılında gerçekleştirilen UNESCO 35. Genel Konferansında seçilerek 2009-2013 yılları arasında bu görevini icra etmiştir. Türkiye anılan Konseye UNESCO 38. Genel Konferansında 2015-2019 dönemi için tekrar seçilmiştir.

 


MAB Programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Tıklayınız.


Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı için Tıklayınız.


Camili Biyosfer Rezervi hakkında detaylı bilgi edinmek için Tıklayınız.


Sürdürülebilir Kalkınmada Bir Başarı Öyküsü: “Camili Biyosfer Rezervi” için Tıklayınız