UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi

UNESCO Küresel Jeopark Ağı ve Uluslarası Yerbilimleri Programı 

Kırk yıldır UNESCO, Uluslararası Yerbilimleri Programı aracılığıyla yer bilimlerinde küresel işbirliğini harekete geçirmek için Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği (IUGS) ile çalışmaktadır. Bu program, tüm dünyadaki bilim insanlarına somut projeler aracılığıyla bilginin sınırlarını genişletmek için bir platform sağlamaktadır.

2011 yılında bu program beş konu üzerinde çalışmayı desteklemiştir:

 • Yerküre Kaynakları: toplumun sürdürülebilirliği
 • Küresel Değişim: Jeolojik kayıtlardan elde edilen kanıtlar
 • Jeotehlikeler: riskleri azaltmak 
 • Hidrojeoloji: Su döngüsü jeoloji 
 • Jeodinamik: Çevrenin kontrolü

UNESCO jeoloji ve jeofizikte araştırma ve geliştirmeyi destekleyen tek Birleşmiş Milletler kurumudur ve Uluslararası Jeoloji Programı en iyi örneklerinden biridir.

Küresel jeopark düşüncesi birçok üye devlet tarafından benimsenmektedir. Jeoparklar, korunmalarına, sürdürülebilir kalkınmaya ve toplum katılımına bağlı olarak popülerlik kazanmaya başlamıştır. UNESCO 1999 yılında bu alanda aktif olarak yer almaya başlamıştır (156 EX/11 Rev.).

İlk Uluslararası Jeopark Konferansı, 2004 yılında, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmiştir. Küresel Jeopark Ağında 2014 yılı sonu itibariyle 32 ülkeden 111 jeopark alanı bulunmaktadır.

Jeoparklar yalnızca jeoloji ile ilgili değildir. Aynı zamanda, dünyanın 4,6 milyar yıllık tarihinin hayatımızın her yönünü ve toplumumuzu nasıl şekillendirdiğini kutlamak ile ilgilidir. Uluslararası önem taşıyan jeolojik miraslar olmalarının yanı sıra jeoparkların amacı, jeolojik miras ve bölgenin doğal, kültürel ve somut olmayan miraslar yönü arasındaki bağı keşfetmek ve geliştirmektir. 

Küresel Jeopark Ağı  (GGN) UNESCO tarafından desteklenen gönüllü bir ağdır. Tüm Küresel Jeopark Ağı üyeleri iki yılda bir toplanırken, Avrupa Jeopark Ağı (European Jeoparks Network-EGN) gibi yerel ağlar yılda iki kez toplanarak ortak aktiviteleri geliştirmek ve desteklemek için çalışırlar.  

 

Ulusal Jeopark Komiteleri 

Brezilya, Kanada, Şili, Çin, İtalya gibi birçok ülke, ulusal düzeyde jeoparkların koordinasyonu ve global jeopark ağı adaylarının sunulması için gerekli olan ulusal faaliyetler düzenlenmiş ya da düzenlenmektedir. 
Ulusal Jeopark Komiteleri üyeleri;

 • Sürdürülebilir kalkınma, jeolojik miras, turizm, çevre ve kültürel koruma ile ilgilenen resmi kuruluşlar,
 • Küresel Jeopark Ağı üyeleri,
 • Jeolojik miras ile ilgilenen yerbilimciler,
 • Turizm ve kalkınma uzmanları gibi temsilcilerdir.

UNESCO Millî Komisyonları ve jeolojik araştırmaların yanı sıra, önemli resmi kuruluş ve bakanlıkların temsilcileri de diğer katılanlar arasında yer almaktadır. 

 • Ulusal düzeyde düzenlenen çalışmalar aşağıdaki örnekleri içerebilir:
 • Ulusal düzeyde jeopark girişimlerinin koordinasyonu ve Küresel Jeopark Ağı adaylarının önseçimi,
 • Yeni jeoparkların kalkınmalarını teşvik etmek,
 • Jeolojik mirasın muhafaza edilmesini teşvik etmek,
 • Ulusal düzeyde jeolojik miras farkındalığı oluşturmak için yeni projeleri teşvik etmek,
 • İnternet siteleri, yayınlar, çalıştay gibi çeşitli iletişim araçları aracılığıyla jeoparkların küresel ve bölgesel ağları konusunda bilgi sağlamak ve bunları yaygınlaştırmak.

UNESCO Küresel Jeopark Ağı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

UNESCO Küresel Jeopark Ağında bulunan alanlar için Tıklayınız.