UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü

 

 • UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü Temaları
 • Bilim, Teknoloji ve Yenilikçiliğe Yatırım
 • Bilim ve Mühendislikte Kapasite Geliştirilmesi
 • Su Güvenliği
 • Jeoloji, Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik
 • Bilim ve Teknoloji Etiği
 • Toplum İçin Bilim

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim
Günümüzdeki ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara bilgi üreterek ve bilim yoluyla çözümler bulmak ve yeşil toplumlar oluşturarak, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek UNESCO Doğa Bilimleri Sektörünün ana hedeflerindendir. UNESCO’ya göre devletler sürdürülebilir kalkınmayı tek başına değil, uluslararası bilimsel işbirliğini teşvik ederek, sadece bilimsel bilgiyi değil aynı zamanda barışı inşa ederek başarabilirler.
UNESCO devletlerin bilim, teknoloji ve yenilikçi politikaları desteklemeleri, ulusal bilim politikaları geliştirmeleri, bilimsel sistemlerini reform etmeleri, kapasite geliştirmeleri ve performanslarını ölçme ve değerlendirme süreçlerinde bilim, teknoloji ve yenilikçi belirteçler ve istatistikler kullanmaları için çalışmaktadır. Bilim politikaları tek başına yeterli değildir. Her düzeyde bilim ve mühendislik eğitimi ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ülkelerin kendi özgün problemlerine çözümler üretebilmeleri ve uluslararası bilim ve teknoloji alanında kendi yerlerini almaları için inşa edilmeye ihtiyaç duyar. Bilimin toplumla ilişkisi, halkın bilimi kavrayışı ve vatandaşların bilime iştiraki profesyonelleşen, kişisel ve politik seçimlerini yapabilen ve keşifleri uyaran toplumlar oluşturmak için büyük önem taşır. Yerel bilgi sistemleri modern bilime dayanan tamamlayıcı bilgi sistemleri doğa etkileşimleri ile yakın gelişir.
Bilim ve teknoloji, toplumu ve vatandaşları güçlendirir ve etik tercihleri de kapsar. UNESCO, üye devletleri bilim ve teknolojinin kullanımı konusunda bilinçli kararlar almaları hakkında teşvik eder.
Su yaşam için, dünya genelindeki toplulukların su güvenliği ise barış ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. Su döngüsünün bilimsel anlayışı, yeraltı ve yerüstü sularının dağılımı ve karakteristikleri, sağlıklı bir çevre sağlanması, insan ihtiyaçlarını karşılaması için şehir suyunun doğru yönetimi büyük önem taşır. Dünya’nın tarihi ve mineral kaynakları, ekosistem ve biyoçeşitlilik bilgileri, insanın ekosistem ile etkileşimi sürdürülebilir ve barışçıl bir gelecek için gezegenimizi nasıl yöneteceğimizi anlamak için önemlidir. 

 


Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.


UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri için Tıklayınız


UNESCO ve L'Oreal Bursları için Tıklayınız


UNESCO Küresel Jeopark Ağı ve Yerbilimleri Programı için Tıklayınız.


UNESCO Dünya Mirası Bilgi Notu için Tıklayınız


Jeopark Aday Değerledirme Formu için Tıklayınız


UNESCO Küresel Jeopark Ağı Kriterleri için TıklayınızUNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve L’Oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” Ödül Törenleri

 • 2017 UNESCO ve L’Oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” Ödül Töreni için Tıklayınız
 • 2016 UNESCO ve L’Oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” Ödül Töreni için Tıklayınız
 • 2015 UNESCO ve L’Oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” Ödül Töreni için Tıklayınız
 • 2014 UNESCO ve L’Oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” Ödül Töreni için Tıklayınız

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve L’oréal Türkiye Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursunu Kazananlar

 • 2017 UNESCO ve L’Oréal Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursunu Kazananlar için Tıklayınız
 • 2016 UNESCO ve L’Oréal Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursunu Kazananlar için Tıklayınız
 • 2015 UNESCO ve L’Oréal Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursunu Kazananlar için Tıklayınız
 • 2014 UNESCO ve L’Oréal Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursunu Kazananlar için Tıklayınız
 • 2013 UNESCO ve L’Oréal Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursunu Kazananlar için Tıklayınız