UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

29. Dönem Genel Kurul Üyeleri

UTMK 29. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ

1. İlgili Bakanlıklar Daimi Üyeler

A)   Millî Eğitim Bakanlığı

a)    Bakan

b)    Müsteşar / İlgili Bakan Yardımcısı

c)    Bakanlık tarafından belirlenecek 7 temsilci

B)    Dışişleri Bakanlığı

a)    Müsteşar / İlgili Bakan Yardımcısı veya temsilcisi

b)    UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi

c)    Bakanlık tarafından belirlenecek 2 temsilci

C)    Kültür ve Turizm Bakanlığı

a)    Müsteşar / İlgili Bakan Yardımcısı veya temsilcisi

b)    Bakanlık tarafından belirlenecek 5 temsilci

 

2. Diğer Kamu Kuruluşları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

 

3. Yükseköğretim Kurumları

Eğitim

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü)

 

Temel Bilimler

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Mekatronik Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)

Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği UNESCO Kürsüsü)

Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gebze Teknik Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 

İnsan ve Toplum Bilimleri

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Sürdürülebilir Barış ve Eğitim UNESCO Kürsüsü)

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü)

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü)

 

Kültür

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü)

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 

Bilgi ve İletişim

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi   

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi   

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi         

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi     

 

4. Özel Kuruluşlar

Avrasya Yazarlar Birliği

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF- Türkiye)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı  (IKSV)

Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO) Derneği

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

 

5. Tanınmış Kişiler

Eğitim

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Temel Bilimler

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ

Prof. Dr. Zeki KAYA

İnsan ve Toplum Bilimleri

Prof. Dr. Birol ÇETİN

Prof. Dr. M. Akif KİREÇCİ

Kültür

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Bilgi ve İletişim

Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR

Dr. Hilmi BENGİ