UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Recep Efe

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi
 • Jeomorfoloji Derneği, Jeopark ve Jeomiras Çalışma Grubu Üyesi
   

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi
 • Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı
 • Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Coğrafya Kurumu Danışma Kurulu Üyesi
   

Mezun Olduğu Okul/lar

 • İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans Diploması -1981
 • İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Jeomorfoloji Yüksek Lisans Diploması-1986
 • İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Jeomorfoloji Doktora Diploması-1992
 • ÜAK Fiziki Coğrafya Doçentlik Belgesi -1996
 • Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Coğrafya Profesörlük Unvanı ve kadrosu- 2004
   

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 •  

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 •  

Diğer Görevleri

 • Prof. Dr. Recep Efe, jeomorfoloji, ekoloji ve coğrafya alanlarında toplamda 69 kitap yazarlığı/editörlüğü yapmış, 190 makale, kitap bölümü ve bildiri yayımlamıştır. 30 uluslararası (24’ü Web of Science-SCI indekslerinde taranan dergilerde) ve 20 ulusal makale, 21 kitap bölümü yazarlığı ve 49 uluslararası kitap editörlüğü bulunmaktadır. Prof. Dr. Efe, 92’si uluslararası alanda olmak üzere toplamda 120 adet bilimsel toplantıya katılmış, sunumlar yapmış ve çalışmaları bildiriler kitaplarında özet veya tam metin olarak yayımlanmıştır. Editörlüğünü yaptığı kitaplar dünyanın önemli yayınevleri (Springer, Cambridge Scholars Publ.) tarafından yayımlanmıştır. 8 Uluslararası dergi editörlüğü ve bilim kurulu üyeliği, 12 uluslararası bilimsel toplantı düzenleme kurulu başkanlığı ve üyeliği, 18 uluslararası toplantı bilim kurulu üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Efe halen İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ve Bilimsel Danışmanlık görevini sürdürmektedir.