UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Üyeleri

Dr. M. Bahadır ŞAHİN

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı

bahadir.sahin@mta.gov.tr

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı
   

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı (20.04.2021-Devam Ediyor).

 • MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Uzman (TH) (13.01.2017-20.04.2021).

 • MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı (20.05.2015-13.01.2017).

 • MTA Genel Müdürlüğü, Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Daire  Başkan V. (08.04.2016- 13.01.2017).

 • MTA Genel Müdürlüğü, Redaksiyon Kurulu Başkanı (2012-2015). 

 • MTA Genel Müdürlüğü, Sürekli Gelişim Kurulu Başkanı (2015-2017).

 • MTA Genel Müdürlüğü, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği (2015-2017).

 • MTA Genel Müdürlüğü, Sürekli Gelişim Kurulu Başkanı (2019-Devam ediyor)

 • MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi, Proje Planlama ve Değerlendirme Koordinatörü (27.09.2006-20.05.2015)

 • MTA Genel Müdürlüğü, Yerbilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörü (2002-2004)

 • Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Koordinatörü (2000-2002)

 • MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi (1991-2000);

 • Endüstriyel Hammaddeler Koordinatörü, 

 • Endüstriyel Hammaddeler Birim Yöneticisi.

 • Çeşitli Maden Arama Projeleri kapsamında; Proje Başkanı, Kamp Şefi, Saha Mühendisi.

 • Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi (1988-1991).

 • Türkiye Madencilik Araştırma Merkezi Derneği (MAMDER) Yönetim Kurulu Üyesi (2003-2018).

 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 15. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (1996-1997).

 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurul Üyesi (2008-2016).
   

Mezun Olduğu Okul/lar

 • Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı (1999)
 • Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı (1991)
 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü (1988)
   

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 •  

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 •  

Diğer Görevleri

 • Dr. M. Bahadır ŞAHİN’in ülkemizin jeolojik özellikleri, metamorfizma süreçleri, endüstriyel hammaddeler başta olmak üzere çeşitli maden kaynakları ve madencilik sektörü üzerine çok sayıda makalesi ve proje raporları bulunmaktadır. 30 yılı aşan profesyonel iş hayatı ve akademik çalışmaları sırasında, yazarlarından birisi olduğu ve MTA tarafından çok sayıda baskısı yapılan “MİNERALLER” kitabı ülke çapında popüler olmuştur. “dağlardan denizlere..TEMEL JEOLOJİ BİLGİLERİ” kitabı ilk olarak 2012 yılında basılmış ve ülkemizde yerbilimleri ile ilgilenen, özellikle Dünyanın oluşumu, kayalar ve deprem gibi konulara meraklı olan insanımızı bilgilendiren bir başvuru kaynağı olmuştur.
  Daha profesyonel bir kitleye yönelik olarak 2014 yılında hazırlanan “Maden Yataklarını Kavramak (Understanding Mineral Deposits - Kula Misra)” kitabının Türkçe çevirisi bu kapsamda editörlük görevini üstlendiği önemli bilgi kaynaklarından birisi olmuştur.
  Springer yayın kuruluşu tarafından 2019 yılı başında yurtdışında basılan ve yayımı yapılan “Mineral Resources of Turkey” kitabı, Editörlerinden birisi olarak görev aldığı, ülkemizin maden kaynaklarını ve oluşum modellerini ekonomik boyutlarıyla ele alan, uluslararası nitelikte bir kitap olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
  Ülkemizin deprem olgusunu yine popüler bir yaklaşımla ele alan, doğrudan vatandaşımızı bilgilendirmeyi amaçlayan “DEPREM gerçeği” kitabı halen basım aşamasındadır.
  Dr. M. Bahadır ŞAHİN’in şiir denemelerinden oluşan amatör bir şiir kitabı da mevcuttur.