UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Felsefe İhtisas Komitesi

Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) Programı akademik çalışma ortaklığıyla yaratıcı yeni fikirlerin oluşturulmasına destek vermektedir. Program ayrıca sosyal dönüşümlere yanıt vermede  hümanist düşünceye atıfta bulunmayı teşvik etmek için hükümetlerle birlikte çalışır.

Beşeri bilimler, kültürlerin anlaşılmasını teşvik etmek ve sosyal dönüşümlere ışık tutmak açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal içerme ve sürdürülebilir kalkınma gibi MOST öncelikleri hakkında önemli girdiler sunarlar.

Sosyal Dönüşüm yönetimi sadece teknik çözümlerle ilgili değil, aynı zamanda yaratıcı çözümler oluşturmakla da ilgilenmektedir. Bu yaratıcı çözümler oluşturma çalışmasında, beşerî bilimler disiplinleri önemli bir rol oynamaktadır.

Beşerî bilimlerin bir parçası olan felsefe, insan hayatının tüm boyutlarını sorgular. UNESCO ‘Özgürlük Okulu’ olarak adlandırdığı temel yayınında tanımlandığı gibi geçmişten günümüze felsefeyle yakın ilişkilidir. Felsefe eleştirel sorgulama yoluyla uluslararası bağlamda hayatın ve eylemlerin anlamlandırılmasını sağlamaktadır.

UNESCO ile felsefe arasındaki bağlantı dünyada kalıcı barış ve güvenliğin kurulması için gerekli koşulların uygunluğunun sorgulanmasından kaynaklanmaktadır.

Felsefe, beşerî ve sosyal bilimlerle diyalog içerisinde sürdürülen entelektüel çalışmalar aracılığıyla sosyal dönüşüm program sorunlarına kurumsal cevap oluşturmaya dünya genelinde tecrübenin ve kültürlerin çoğulculuğunu yansıtarak katkı sağlamaktadır.

Beşeri bilimler ve felsefe sadece geçmiş kültürlerden ve zamanlardan türetilmiş geleneksel miras ile ilgilenmez, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar ile de ilgilenmektedir. Bu sorunlar arasında kimlik çeşitliliği, diller, göçler, çevresel zorluklar; politikalar, eylemler ve teoriler üzerinde eleştirisel düşünme yer almaktadır…Tüm bu miras ve dinamikler, sosyal değişime yönelik yaratıcı yaklaşımları beslemektedir.


Kaynak metin için Tıklayınız

 

17 Kasım Dünya Felsefe Günü

 

UNESCO, her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü Dünya Felsefe Günü'nü kutlayarak, insan düşüncesinin gelişimi, her kültür ve her birey için felsefenin kalıcı değerinin altını çizmektedir.

Felsefe, ilham verici bir disiplin olduğu kadar toplumları dönüştürebilecek gündelik bir pratiktir. Felsefe, dünyadaki entelektüel akımların çeşitliliğini keşfetmeyi sağlayarak, kültürlerarası diyaloğu teşvik eder. Felsefe, zihinleri düşünme pratiğine ve fikirlerin gerekçeli yüzleşmesine uyandırarak, daha hoşgörülü, daha saygılı bir toplum inşa etmeye yardımcı olur. Böylece, değişim için gerekli entelektüel koşulları yaratarak önemli çağdaş zorlukların anlaşılmasına ve bunlara yanıt verilmesine yardımcı olur.

UNESCO'nun tüm ortakları, çağımızın başlıca sorunları üzerine özgür, mantıklı ve bilgili düşünme konusunda kolektif bir egzersiz(eylem, çalışma, uygulama) günü olan bu günde, doğa ve sosyal bilimlerin tüm dallarından filozofların ve bilim adamlarının, eğitimcilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, basın mensuplarının ve diğer kitle iletişim araçları temsilcilerinin ve genel halkın katılımıyla, günün genel teması etrafında felsefi diyaloglar, münazaralar, konferanslar, atölyeler, kültürel etkinlikler ve sunumlar gibi çeşitli etkinlikler düzenlemeye teşvik edilmektedir.


Kaynak metin için Tıklayınız

 


Dünya Felsefe Günü Mesajları

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in, Dünya Felsefe Günü’ne Dair Mesajı (2023)

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Felsefe Günü’ne Dair Mesajı (2022)

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Dünya Felsefe Günü’ne Dair Mesajı (2021)

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'in Dünya Felsefe Günü Mesajı (2020)

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın Dünya Felsefe Günü Mesajı (2015)