UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Üyeleri

Prof. Dr. Ufuk KOCABAŞ

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Yürütücüsü (2008-Günümüz)
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı Başkanı (2009-Günümüz) 
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı (2011-Günümüz)
 • İstanbul Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi (2015-Günümüz)
 • İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi (2018-Günümüz)
 • İstanbul Üniversitesi Uluslararası Projeler Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi (2020-Günümüz)
 • İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kontratlı Ar-Ge Projeleri Danışma Kurulu Üyesi (2022-Günümüz)
   

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu-Sualtı Arkeolojisi Komisyon Başkanlığı (2005-2015)
 • İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (2010-2014)
 • İstanbul Üniversitesi COIMBRA Beşeri Bilimler Grubu Temsilcisi (2010-2013)
 • CMAS Dünya Sualtı Sporları Federasyonu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2013-2015)
 • İstanbul Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyeliği (2017-2019)
 • Avrupa Birliği, ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, OLKAS “Ege’den Karadeniz’e Doğu’nun Denizcilik Rotalarındaki Ortaçağ Limanları” Projesi İPA Lideri (2012-2014)
 • İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Başkanı Yardımcısı-Saha Direktörü (2005-2008)

Mezun Olduğu Okul/lar

 • İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans Diploması, 1988-1991
 • İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Diploması, 1995-1998
 • İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı (Eskiçağ Tarihi) Doktora Diploması, 2001-2005
   

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi başkan vekili (2014-2017)
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sualtı Kültürel Mirası İzleme Gurubu üyesi (2022-Günümüz) 
   

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2. Büyük Buluşma Toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2014
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 6. Büyük Buluşma Toplantısı 18-19 Kasım 2022
   

Diğer Görevleri

 • 12. Uluslararası Gemi ve Tekne Arkeolojisi Sempozyumu-ISBSA Düzenleme Kurulu Üyeliği (2008-2012)