UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Yaşam için Zinde Kal (Fit for Life)

Yaşam için Zinde Kal (Fit for Life) , UNESCO’nun COVID-19 toparlanmasını hızlandırmak, kapsayıcı, bütünleşmiş politika yapımını desteklemek ve dünya çapında gençlerin refahını artırmak için tasarlanmış spor temelli amiral gemisidir. Küresel bir ortaklar sözleşmesi ile desteklenen Yaşam için Zinde Kal (Fit for Life) , fiziksel hareketsizlik, ruh sağlığı ve eşitsizlik alanlarında kesişen krizlerle mücadele etmek için veriye dayalı spor müdahalelerini desteklemektedir.

Bu krizler COVID-19 salgını ile daha da büyümüş ve hızlanmıştır ve gençler üzerinde orantısız bir etki yaratarak öğrenme ve yaşama biçimlerini bozguna uğratmıştır.

Yaşam için Zinde Kal (Fit for Life) , sektörler arası işbirliğini güçlendirerek, tabandan spora katılımı artırarak ve müdahalenin etkisini belgeleyerek, daha iyisini inşa etmek için gereken davranışsal ve sistem düzeyinde değişimi teşvik edecektir.

UNESCO’nun Sosyal ve Beşeri Bilimler Programı tarafından yönetilen Yaşam için Zinde Kal (Fit for Life)  projesinin birbiriyle bağlantılı beş hedefi bulunmaktadır.  Bu hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  1. Hareketsizliği ve kronik hastalıkları (fiziksel ve zihinsel) azaltmak için spor ve kaliteli beden eğitimine tabandan katılımı artırmak.
  2. Sağlık, eğitim ve eşitlik sonuçlarını yönlendiren kaliteli ve kapsayıcı spor politikalarının geliştirilmesini desteklemek.
  3. Gençleri güçlendirmek, eşitliği teşvik etmek ve sosyo-duygusal dayanıklılık oluşturmak için spor yoluyla değerler eğitimini kullanmak.
  4. Kaliteli, öğrenci merkezli spor eğitimi müfredatı sunmaları için öğretmenleri ve antrenörleri desteklemek.
  5. COVID-19 iyileşmesini hızlandırıcı bir unsur olarak spora yönelik hedefli yatırımları desteklemek için kanıtlar oluşturmak.

COVID iyileşmesi: yüksek getirili bir yatırım olarak spor eğitimi

Entegre spor eğitimi, toplumların yeniden inşası, toparlanması ve gençlerin liderlik, iletişim, ekip oluşturma, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi dayanıklılık ve beceriler geliştirmesi için verimli yollar sağlamaktadır.

Spor eğitimi, fiziksel ve zihinsel refahı artırmak ve gençleri yaşam için donatacak değerler eğitimi sağlamak için yüksek getirili bir yatırımı temsil etmektedir.

Yaşam için Zinde Kal (Fit for Life) , bu düşünceyle hareketsizlik, ruh sağlığı ve eşitsizlik gibi birbiriyle kesişen üç büyük krizi ele almak üzere tasarlanmıştır. Bu krizler COVID-19 salgını ile daha da büyümüş ve hızlanmıştır. Özellikle gençler üzerinde orantısız bir etki yaratarak öğrenme ve yaşama biçimlerini bozmuştur.

Etkiyi artırmaya yönelik entegre çerçeveler

Yaşam için Zinde Kal (Fit for Life) , spor, eğitim, sağlık, gençlik ve eşitlik sektörleri dâhil olmak üzere çok sayıda uluslararası kalkınma çerçevesinin uygulanmasını ilerletecektir. Bu uygulamalar aşağıdaki gibidir: