UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Beden Eğitimi ve Spor Hükûmetler Arası Komitesi (CIGEPS)

Beden Eğitimi ve Spor Hükûmetler Arası Komitesi (CIGEPS) 

1978 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Hükûmetler Arası Komitesi (CIGEPS), her biri dört yıllık bir dönem için seçilen 18 UNESCO Üye Devletinin beden eğitimi ve spor alanındaki uzman temsilcilerinden oluşmaktadır. BM kuruluşları, önemli spor federasyonları ve STK’lardan oluşan istişari üyeler, CIGEPS’e teknik destek ve tavsiye sağlamaktadır.

UNESCO, CIGEPS aracılığıyla spor ve beden eğitimi alanında hükümetlerin harekete geçmesini sağlama ve dünya çapında kanıta dayalı beden eğitimi ve spor politikalarının ve programlarının uygulanmasını sağlamaktadır. Hükûmetler arası yapısı nedeniyle CIGEPS, Üye Devletleri bir araya getirme ve beden eğitimi ve spor programlarının somut sosyo-ekonomik faydalarını ve yüksek yatırım getirisi sağlama potansiyellerini optimize etmek için hükûmetleri koordineli uluslararası çabalara dâhil etmektedir.

CIGEPS; Hükûmetler, spor hareketi ve diğer paydaşlar arasında diyalog ve işbirliği için eylem odaklı bir platformdur.

Önemli eğilimleri tanımlar, uluslararası politika gündemini belirler, bilgi alışverişini ve bilgi transferini kolaylaştırır, politika uygulama kılavuzları ve araçları geliştirmek için iyi uygulamaları belirler.

Hükûmetlerin hesap verebilirliğini güçlendirir ve politika uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla başarılı girişimlerin ölçeklendirilmesini teşvik eder.

2019 olağanüstü oturumundan bu yana, CIGEPS’in politika tutarlılığı platformu olarak rolü artırılmıştır. UNESCO ile Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN DESA), Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi (UNOG), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kilit Birleşmiş Milletler ortakları arasında kurulan yakın iş birliği, bu Komitenin Gündem 2030’un kapsayıcı çerçevesi içinde Kalkınma ve Barış için Spor konusunda güçlendirilmiş bir küresel çerçeveye etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

 

CIGEPS Tüzüğü, çok paydaşlı bir ortamda bu yeni politika tutarlılığı dinamiğini yansıtacak şekilde 2019 yılında revize edilmiştir.

Arka plan

UNESCO, beden eğitimi ve sporun sağlığın geliştirilmesi ve değerlerin aktarılması için önemli bir araç olarak kabul edildiği 1950’lerin başından bu yana Beden Eğitimi ve Spor konusuna kendini adamıştır.

 

1976’da Paris’te düzenlenen ilk Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Kıdemli Uzmanlar Uluslararası Konferansı (MINEPS I), UNESCO’nun beden eğitimi ve spora yönelik kurumsal mimarisinin başlangıç noktasını temsil etmektedir. Sonuç olarak, 1978 yılında iki önemli uluslararası iş birliği mekanizması kurulmuştur:

 • Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Şartı
 • Beden Eğitimi ve Spor Hükûmetler Arası Komitesi, CIGEPS.

 

1990’ların başında Üye Devletler, Beden Eğitimi ve Spor politikasında yeni yönelimler izlemiştir. Sonuç olarak, 1993-1994 yıllarında UNESCO’nun Beden Eğitimi ve Spor alanındaki faaliyetlerinin dış değerlendirmesi yapılmıştır. 1999’da Uruguay’da düzenlenen MINEPS III ve 2004’te Yunanistan’da düzenlenen MINEPS IV, UNESCO’nun Beden Eğitimi ve Sporun eğitimsel ve sosyal boyutlarını güçlendirmeye yönelik birincil hedefini yeniden konumlandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

CIGEPS’in yeni Tüzüğünün kabul edildiği 1997 yılındaki UNESCO 29. Genel Konferansında CIGEPS’in tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu tüzük, sivil toplumun ve özellikle de spor hareketinin CIGEPS’in çalışmalarına ve kararlarına daha fazla katılımını sağlamak amacıyla çeşitli STK’lar ve sporla ilgili diğer kurumlardan oluşan bir Daimi Danışma Konseyi kurulmasını öngörmüştür.

 

CIGEPS, hem MINEPS V’in (Almanya, 2013) hem de MINEPS VI’nın (Rusya Federasyonu, 2017) hazırlanmasında ve takibinde kritik bir rol oynamıştır. Berlin Deklarasyonu, herkes için spor, büyük spor etkinliklerinin organizasyonu ve spor yönetişimi ile ilgili özel tavsiyelerde bulunmuştur. Kazan Eylem Planı (KAP), niyet beyanlarından politika eylemlerine geçişi işaret etmiştir. Sürekli gelişen spor dünyasına ayak uydurmak ve ortaya çıkan yeni zorluk ve fırsatlarla başa çıkabilmek için CIGEPS, üyelik ve çalışma yöntemlerini uyarlamıştır. Bu nedenle Tüzük 2011 ve 2019 yıllarında tekrar revize edilmiştir.

 

2022 Beden Eğitimi ve Spor Hükûmetler Arası Komitesi (CIGEPS) Olağan Oturumu

 

2022-2023 dönemi için CIGEPS aşağıdaki Üye Devletlerden oluşmaktadır:

 

 • Avusturya
 • Azerbaycan
 • Bulgaristan
 • Burundi
 • Şili
 • Küba
 • Fransa
 • Hindistan
 • İran
 • Kenya
 • Madagaskar
 • Umman
 • Katar
 • Rusya Federasyonu
 • İspanya
 • Sri Lanka
 • Suriye Arap Cumhuriyeti
 • Venezuela (Bolivarcı Cumhuriyeti)

 

Büro

CIGEPS Bürosu her iki yılda bir seçilmektedir. 2022-2023 iki yıllık dönemi için büro, 24 Mayıs 2022 tarihinde Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde düzenlenen CIGEPS olağanüstü oturumunda seçilmiştir.

 

Başkan

 • Farid Gayibov, Gençlik ve Spor Bakanı (Azerbaycan - Grup II)

 

Başkan Yardımcıları

 

 • Fransa (Grup I)
 • Venezuela (Bolivarcı Cumhuriyeti) (Grup III)
 • Sri Lanka (Grup IV)
 • Madagaskar (Grup Va)
 • Katar (Grup Vb)

 

Beden Eğitimi ve Spor Hükûmetler Arası Komitesi (CIGEPS) 2022-2023 Raporu

 

Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS ...