UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

ASPnet (Kardeş Okullar Ağı)

ASPnet (KARDEŞ OKULLAR AĞI)

UNESCO Kardeş Okullar Ağı (Associated Schools Network - ASPnet), tüm dünyadaki eğitim kurumlarını, çocukların ve gençlerin zihinlerinde barışın korunması için ortak bir amaç etrafında birbirine bağlar. 180'in üzerinde ülkedeki 10.000 ASPnet üyesi okul, uluslararası anlayış, barış, kültürlerarası diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli eğitimin desteklenmesinde aktif olarak çalışmaktadır.

Eğitimde yenilik ve kalite için bir teşvik edici güç olan ASPnet, Sürdürülebilir Kalkınma Hedef 4 - Eğitim 2030'un Küresel Vatandaşlık Eğitimi (GCED) ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi’ne (ESD)  odaklanan alt hedef 4.7'ye ulaşmada etkili bir araç olarak kabul edilmektedir.

ASPnet tamamıyla uluslararası bir ağ olup, farklı ülke ve kıtalardaki okullar arasındaki yakın bağlantıları ve yaygın projeleri desteklemektedir. ASPnet uluslararası işbirliği için, UNESCO’nun işlevine bir katalizör olarak katkı sağlamaktadır. Bu projeler, bölgesel, bölgelerarası ve uluslararası düzeyde büyük deneysel projelerdir ve edinilen bilgi ve deneyimin, eğitim yoluyla aktarılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tüm düzeyden öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren, kaliteli eğitim için yeni yaklaşımlar düzeneğidir. Üye kurum ve kuruluşlar, yenilikçi eğitim yöntemlerini ve öğrenenleri toplum içinde aktif katılıma hazırlayan içeriği sürekli olarak tanımlama, deneme, değerlendirme hâlindedirler.


ASPnet üç tamamlayıcı yaklaşım kullanır:

1. Yaratma: Bir fikir laboratuvarı olarak ASPnet, yenilikçi eğitim materyalleri geliştirir, bu materyallerin denenmesi ve yaygın hale getirilmesinde işlev görür ve UNESCO'nun temel değer ve önceliklerine dayanan yeni öğretim ve öğrenme yaklaşımlarını geliştirir.

2. Öğretim ve Öğrenme: Belli başlı ASPnet destekli tematik alanlarda kapasite geliştirme, yenilikçi öğretim ve katılımcı öğrenme; okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve okul çevresinin UNESCO'nun değerlerini bütünleştirmesine, kendi topluluklarında ve ötesinde bu değerleri modellemelerine olanak tanır.

3. Etkileşim: ASPnet, paydaşlarına deneyimleri, bilgileri ve iyi uygulamaları, okullar, kişiler, topluluklar, politika yapıcılar ve topluluklarla bütünleştirmek ve paylaşmak için fırsatlar sunar.