UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

ASPnet (Kardeş Okullar Ağı)

NASIL ASPnet OKULU OLUNUR?

ASPnet’e dâhil olmak için başvurmadan önce ASPnet’in çalışma alanları ve etkinlikleri ile ilgili bilgi sahip olmak gereklidir. Bunun için öncelikle  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002310/231049E.pdf adresinde yer alan strateji belgesi okunmalıdır.

İlk aşama olarak Okullar, ASPnet’in çalışma alanlarının bir veya birkaçıyla ilişkili ve barış, sevgi, birlik ve saygının bütünleştirildiği eğitimsel bir proje hazırlamalı ve https://aspnet.unesco.org/en-us adresinde yer alan “membership” kısmındaki ön başvuru formunu doldurmalıdırlar. Aynı zamanda Millî Komisyonumuzla iletişime geçmelidirler.

Millî Komisyonumuzun ve ulusal koordinatörümüzün onayının ardından, başvuru yapan okullara e-posta aracılığıyla detaylı bir form gönderilerek projenin tüm detaylarının yazılması istenmektedir.

Okulun ASPnet’e dâhil olması kabul edildiği takdirde; okul, üyeliğe kabul edildiğine ilişkin bir mektup ve sertifika alır. ASPnet’e dâhil olan okullar her yıl düzenli olarak “ASPnet Yıllık Raporu”nu doldurmalıdırlar.