UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

ASPnet (Kardeş Okullar Ağı)

ASPnet projesi gerçekleştirmek isteyen okullara UNESCO Genel Merkezi veya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından bütçe sağlanır mı?

ASPnet projeleri yapan okullara UNESCO Genel Merkezi veya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından bütçe sağlanmamaktadır.

ASPnet Başvuru Formu hangi dilde doldurulacaktır?

İngilizce

Proje önerilerini göndermek için son tarihi nedir?

Proje önerilerinin gönderilmesi için bir son tarih bulunmamaktadır.

Projeyi ortak gerçekleştireceğimiz bir okul listesi var mıdır?

ASPnet yani Kardeş Okullar Ağı’na dâhil olduktan sonra bu ağda yer alan farklı ülkelerdeki okullar ile işbirliği yapılabilir.

Örnek olması için doldurulmuş bir başvuru formu gönderebilir misiniz?

Doldurulmuş bir başvuru formu örneği gönderilmemektedir.

Projemiz için başka bir okul ile işbirliği yapmak zorunlu mudur?

Hayır, bir okul tek başına proje gerçekleştirebilir.

Bir ASPnet Okulu olma kriterleri nelerdir?

ASPnet’e üye olmak uzun dönemli bir sorumluluk gerektirir. Üyelik, Okul ve UNESCO arasında manevi bir anlaşma oluşturur.

Kimler üyelik için başvurabilir?

ASPnet Programı; Okulöncesi Eğitimi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Teknik Okullar ve Öğretmen Eğitimi Kurumları ile sınırlıdır. ASPnet Okulları, Özel Okul ya da Devlet Okulları olabilir.

Bir ASPnet Okulu için zorunluluklar nelerdir?

Bir ASPnet Okulu aşağıdakileri yerine getirmelidir:

- Millî Komisyon ile Okul arasında bağlantıyı kurabilecek bir koordinatör atamak,

- Başvuru formunda belirtilen projeyi yürütmek,

- Projeye öğrencileri, öğretmenleri ve velileri dâhil etmek.

Ne tür işbirlikleri mümkündür?

ASPnet, çeşitli kurumlar, Birleşmiş Milletler birimleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya araştırma kurumları ile işbirliği içindedir. Bu işbirliği; sponsorluk, eğitim materyallerinin test edilmesi, teknik işbirliği, iletişimi kolaylaştırma biçimlerini alabilir. İşbirliği için önkoşul, ASPnet ve partner kurum arasında karşılıklı yararın olmasıdır.

Okullar için devam etmekte olan projelere dâhil olma olanakları nelerdir?

Okullar; 4 çalışma alanından biri ya da birkaçı üzerine etkinlikler başlatabilirler. Okulun yerine göre bir “En İyi ASPnet Projeleri”nde yer alabilirler. UNESCO ASPnet Programı tarafından düzenlenen etkinliklerde yer alabilir ve UNESCO ve Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan “Uluslararası Gün ve Yıllar”ı gözlemleyebilirler. Bölgesel ve Uluslararası projelere ilişkin duyurular e-posta aracılığıyla ulusal koordinatörler tarafından gönderilir. Devam etmekte olan projeler, okul yarışmaları gibi güncellenen bilgiler için ASPnet web sayfası düzenli olarak takip edilmelidir.

Ortak bir proje için nasıl partner okul bulabilirim?

Partner okul bulmak için en iyi yol, kendi ülkenizdeki Ulusal Koordinatör ile iletişime geçmektir. Ulusal koordinatörler, kendi ulusal ağlarındaki etkin ve ilgili okulların listesini sağlayacak kişilerdir.

Projelerimiz için maddi destek alabilir miyiz?

ASPnet, genelde tüm UNESCO programlarında olduğu gibi, maddi kaynak sağlayan bir program değildir.

UNESCO ASPnet Logosunu kullanabilir miyiz? Okullar, ASPnet Uluslararası Koordinasyonundan (UNESCO Paris) üyelik sertifikasının alınmış olması şartıyla, web sayfalarında ve broşürlerinde UNESCO ASPnet logosunu kullanabilirler. Yalnızca resmi olarak ağa dâhil olmuş okullar logoyu kullanabilirler. Logo Kullanımı Yönetmeliğine uyulmalıdır.