UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

           UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü günümüzdeki şekliyle 1990 yılında kurulmuştur. Sektör, aynı zamanda sekretaryayı “İletişim Gelişimi için Uluslararası Program (IPDC)” ve “Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP)” adı altında yer alan hükümetler arası programlarla desteklemektedir.

           UNESCO’nun 21. Genel Konferansı tarafından kurulan ve 39 Üye Devletten oluşan İletişimin Geliştirilmesi Uluslararası Programı Hükümetlerarası Konseyine Türkiye, 36. Genel Konferans kapsamında 02 Kasım 2011 tarihinde seçilmiştir. Konseye üye devletler arasında Türkiye, A.B.D, Azerbaycan, Cezayir, Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Hollanda, Honduras, Hırvatistan, İsveç, Kenya, Kongo, Kore, Nijer, Norveç, Peru, Polonya, Togo, Yemen, Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Brezilya, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, Danimarka, Gana, Grenada, Guatemala, İran, Kazakistan, Küba, Madagaskar, Moğolistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tunus yer almaktadır.

            Bilgi ve İletişim sektörü içerisinde yer alan bir diğer komite olan ve 26 Üye Devletten oluşan Herkes İçin Bilgi Programı Hükümetlerarası Konseyi’ne Türkiye, UNESCO 37. Genel Konferansı Kapsamında 14 Kasım 2013 tarihinde dâhil olmuştur. Komiteye üye olan devletler arasında Türkiye, Bahreyn, Botsvana, Çin, Gine, İsviçre, Litvanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Slovakya, Sudan, Venezuela, Türkiye, Bahreyn, Botsvana, Çin, Gine, İsviçre, Litvanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Slovakya, Sudan, Venezuela bulunmaktadır.

Sektör programının stratejik hedefi:

-           İfade özgürlüğünü, medyanın kalkınmasını ve bilgiye erişimin sağlanmasını teşvik etmek.

şeklinde belirlenmiştir.


2030 Bilgi ve İletişim Sektörü için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri  için Tıklayınız