UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Hidroloji İzleme Grubu Üyeleri

Şule ÜRÜN

Şule ÜRÜN

UTMK Sektör Uzmanı

suleurun@unesco.org.tr

Mesleki Alan

 • Biyolog
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi 2009-2012

Eğitim ve Öğretim

 • Doktora: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.B.D. Moleküler Biyoloji Bilim Dalı 2010
 • Yüksek Lisans: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.B.D. Moleküler Biyoloji Bilim Dalı 2006-2008.
 • Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2001- 2005.

Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren Temel konular / Mesleki Beceriler / Alınan Sertifikalar

 • Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası, 2005.
 • İstanbul Üniversitesi V. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu Katılımcısı 2008
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta’nın Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu Katılımcısı
 • Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri “Mikrobiyal Biyoteknoloji” Katılımcısı 2011
 • 7. Gıda Mühendisliği Kongresi Poster Sunumu 2011
 • UNESCO Alanları ve Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Uluslararası Akademi, Bursiyer, 2018, İtalya 
Yayınlar
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu UNESCO Uzmanlık Tezi: Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme: Doğal Miras Alanları Başvuru, Adaylık ve Değerlendirme Süreçleri
 • COŞKUN-ARI, F. F., GÜLELÇİN, D., ÇAVUŞOĞLU, K., ÜRÜN, Ş., KILIÇ, S., KABAR, K., 2010. “Gibberellik Asit ve 24- Epibrassinolid’in tuz stresi koşullarında çimlendirilen arpa tohumlarında total DNA ve protein içeriğine etkileri”. Uluslararası Katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Poster Sunumu.
 • COŞKUN-ARI, F. F., ÜRÜN, Ş., BOŞGELMEZ-TINAZ, G., 2010. “Pectobacterium carotovorum ve Pectobacterium atrosepticum’da RelA Proteininin Western Blot Yöntemi ile Araştırılması”. I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Poster Sunumu.
 • Yüksek Lisans Tezi: Bitki Patojenleri Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum ve Erwinia amylovora’da RelA Proteininin Western Blot Yöntemiyle Araştırılması, Isparta, 2008.

Kişisel Beceri ve Yeterlilikler

Yabancı Dil
 • İngilizce, İleri Seviye 
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
 • Microsoft Office Programları