UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

27. Dönem Genel Kurul Üyeleri

UTMK 27. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ

1)    İlgili Bakanlıklar Daimi Üyeler

A)    Millî Eğitim Bakanlığı 
a)    Bakan 
b)    Müsteşar 
c)    Bakanlık tarafından belirlenecek 7 temsilci 
B)    Dışişleri Bakanlığı 
a)    Müsteşar veya temsilcisi 
b)    UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
c)    Bakanlık tarafından belirlenecek 2 temsilci 
C)    Kültür ve Turizm Bakanlığı 
a)    Müsteşar veya temsilcisi 
b)    Bakanlık tarafından belirlenecek 5 temsilci 


2) Diğer Kamu Kuruluşları 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Türkiye İzcilik Federasyonu
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)
Yunus Emre Enstitüsü


3) Yükseköğretim Kurumları 

Temel Bilimler 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Eğitim 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Kültür 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İletişim
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 


4) Özel Kuruluşlar

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı 
Jeolojik Mirası Koruma (JEMİRKO)Derneği 
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı 
Sosyal Politikalar Derneği 
Tohum Otizm Vakfı
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma (TAÇ)Vakfı 
Türkiye Yazarlar Birliği
Uluslararası Mevlana Araştırma Vakfı
UNIMA Türkiye Millî Merkezi
Yıldız Sarayı Vakfı 


5) Tanınmış Kişiler 

Temel Bilimler
Prof. Dr. Zeki KAYA 
Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ

Eğitim
Prof. Dr. Hasan BACANLI 
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Kültür
Prof. Dr. Mustafa İSEN 
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

İnsan ve Toplum Bilimleri
Prof. Dr. Bekir KARLIĞA 
Prof. Dr. Ümit MERİÇ

İletişim
Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR 
Ahmet KOT